Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande ellära åk 7

Skapad 2015-09-21 12:01 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Fysik
Elektricitet får lampor, telefoner, spel, brödrostar och väldigt många andra saker att fungera. Men själva elektriciteten syns inte. Den har varken någon färg eller form och den låter sällan. Det vi ser är mest sladdar, kontakter och uttag. Trots att vi inte kan se elektriciteten är vi idag helt beroende av den.

Innehåll

Grundläggande ellära ht-2019

Mål för elev

Du får lära dig :

 • hur utforskandet av elektriska laddningar lett till dagens kunskap om spänning, ström och resistans.
 • hur man ritar och kopplar elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • hur man hanterar elektricitet på et säkert sätt och hur man undviker olyckor.

Innehåll

Arbetsområdet avser ellärans grunder med begrepp som t.ex:

 • Sambandet mellan spänning, ström och resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel ström, spänning och resistans.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

Genomförande

På lektionerna har vi laborationer, demonstrationer, genomgångar och övningar. Arbetsområdet avslutas med skriftligt prov.

Bedömning

  1. Du skall utföra laborationer i grupp och kunna samarbeta kring enklare experiment utifrån en beskrivning.
  2. Du ska kunna förklara begrepp och samband som rör ellärans grunder vid ett skriftligt prov samt vid övningar under lektionerna.

Kursplanemål

 • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. 
 • Genomföra systematiska undersökningar i fysik

Matriser

Fy
Grundläggande ellära åk 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp och samband
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband
Exempel: Kan förklara skillnaden mellan parallellkoppling och seriekoppling och ge exempel var dessa kopplingar kan förekomma Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Exempel: Ge ett praktiskt exempel på när det är lämpligt att parallellkoppla ett antal lampor och beskriv varför. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Exempel: Om man har ett stort antal 1,5 V batterier och har fått i uppgift att koppla en lampa så att den lyser med samma styrka, som om den var kopplad till ett 6 V batteri. Hur skall man göra om man dessutom vill att lampan skall brinna 3 gånger så länge med samma styrka som den gör på ett 6 V batteri? Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Planera och laborera
Genomföra systematiska undersökningar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: