Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska ÅK 5

Skapad 2015-09-21 16:27 i Tallbackens Freinetskola Freinet
Grundskola 5 Engelska
...

Innehåll

Övergripande mål

Syftet med engelska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sina förmågor att:

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

Undervisningens centrala innehåll handlar om kommunikation, om att lyssna och läsa samt om att tala, skriva och samtala. I åk 5 kommer vi att arbeta med följande områden:

Innehållet i kapitel 1-4: presentationer, ålder, färger, väganvisningar, familjeaktiviteter och frukostord.

Grammatik: plural, a-an och -s i tredje person

Fonetik påbörjas

Diagnos 1 efter kapitel 4

Innehållet i kapitel 5-8: Frågor med do och does, jakande och nekande svar, nekande påståenden, ange tid, använda go by, beskriva en person, regelbunden imperfekt, trafiktermer, imperfekt av oregelbundna verb, adjektivets komparation, ord och uttryck som rör mat och dryck.

Diagnos  2 efter kapitel 8

Undervisning

I engelska arbetar vi med olika läromedel och material. Vi arbetar interaktivt med lekar, sånger och spel. Eleverna tränar på vardagliga ord och fraser. Skola, turism, yrken och klockan är några av de områden som eleverna kommer att bekanta sig med. Vi pratar om olika delar av världen där engelska är första språk och historik kring engelska språkets utbredning. Vi pratar om traditioner och levnadssätt i engelsktalande länder. Vi går igenom och övar på elementär engelsk grammatik te x dåtid (preterium), plural och ing-form.

I engelska utvecklar eleven:

 • Skriftspråk: stavning och grundläggande grammatik
 • Engelska tal och uttal: genom interaktiva lekar och övningar.
 • Hörförståelse: med hjälp av cd, film och konversation.
 • Läsa: texter av olika slag och ordförståelse
 • Förståelse för engelskspråkig kultur och historia

Bedömning

Följande kommer att bedömas:

 • elevens förmåga att förstå och tala enkel engelska inom elevens erfarenhetsvärld
 • elevens delaktighet i interaktiva lekar, diskussioner och konversationer
 • skriftliga elevarbeten
 • elevens förmåga att förstå och läsa enkel engelska inom elevens erfarenhetsvärld

Slutredovisning

Du kommer att få visa dina förmågor genom - läxprov på text och glosor - prov på grammatiska moment - skriftliga övningar i arbetsbok samt fristående skriftliga arbeten - "dramatiseringar" av text - samtal i par eller grupp - muntliga redovisningar av olika uppgifter

Matriser

En
Bedömningsmatris - Engelska

Engelsa - förmågor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 4
GRAMMATIK
Behärskar den grammatik som vi har jobbat med
Behärskar grammatiken någorlunda säkert.
Uttrycker sig mestadels med korrekt grammatik
Uttrycker sig säkert med korrekt grammatik
SKRIVA
Kommunicera, Uttrycka sig i skrift
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder sig av ett enkelt språk
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Uttrycker sig säkert, välformulerat, nyanserat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang. Använder ett varierat språk, samt utvecklar budskapet genom att beskriva/motivera/förklara
LÄSA
Kommunicera, Tolka och förstå skrift
Förstår huvudinnehållet i tydlig och enkel text.
Förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i enkla texter om väl kända områden.
Förstår olika slags texter med olika svårighetsgrad, även inom okända områden.
LYSSNA
Kommunicera, Tolka och förstå tal
Förstår huvudinnehållet i budskapet vid tydligt och enkelt tal, samt anpassat taltempo.
Förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i tydligt tal och anpassat taltempo, inom kända områden.
Förstår både helhet och detaljer i budskapet, både inom kända och okända områden. Förstår även tal med olika dialekter.
SAMTALA
Kommunicera, Samtala och förstå
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om något välbekanta områden. Använder främst givna ord/fraser. Ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Deltar i samtal i olika kända situationer. Använder kända ord/fraser även i nya sammanhang. Ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal utan att vara förberedd och i olika situationer. Använder sitt ordförråd på ett säkert sätt för att utveckla budskapet/samtalet. Ställer och besvarar frågor och följdfrågor, löser språkliga problem för att utveckla samtalet vidare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: