Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO-Barnkonventionen

Skapad 2015-09-21 19:30 i Enångers skola Hudiksvall
Barnkonventionen
Grundskola 1 – 3 Svenska Bild SO (år 1-3) Samhällskunskap
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas innehåller rättigheter som varje barn ska ha och gäller alla upp till 18 år.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Syftet är att ni ska lära er mer om barnkonventionen och dess artiklar. Hur livsvillkoren kan se ut för barn i andra delar av världen.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Ni kommer att få visa era kunskaper genom:

- Muntlig reflektion och diskussion
- Rita bilder
- Skriftligt arbete

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
 • SO   3
  Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Undervisning – Genomförande och tidsplan


Vi kommer att samtala och reflektera kring artiklarna. Vi kommer diskutera olika dilemman, värderingsövningar och titta på film som behandlar barnkonventionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: