Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 9, kap 4-7

Skapad 2015-09-22 11:59 i Frösåkersskolan Östhammar
Vi utvecklar tidigare kunskaper, och vi tränar på ordförråd för att beskriva vad man tycker om/inte tycker om och hur det kan vara att bo i ett annat land. Repetition av de verbformer vi redan kan, samt introduktion av gerundium och reflexiva verb. Vi använder oss av UR:s programserie "Pregunta ya!" för att få mer information.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi utvecklar tidigare kunskaper, och vi tränar på ordförråd för att beskriva vad man tycker om/inte tycker om och hur det kan vara att bo i ett annat land. Repetition av de verbformer vi redan kan, samt introduktion av gerundium och reflexiva verb. Vi använder oss av UR för att få mer information och träna på hörförståelse.

Innehåll

Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

 Undervisningen innehåller: 
 • Gerundium
 • Uttrycket "gustar"
 • Reflexiva verb
 • Ordkunskap
 • Läsförståelse; kunna förstå vad texten handlar om .
 • Träna på att höra mycket spanska genom att lyssna på lärare, texter samt film.

 

 

Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Vi tränar på att förstå och uttrycka oss på spanska i både tal och skrift.

Arbetssätt

TALA: En och en läser vi texter, talar tillsammans i klassen, dialoger och presenterar det vi tränat på.

LÄSA: Vi läser texter i boken, vi läser övningar som vi jobbar med.

SKRIFT: Vi skriver korta texter för att öva, samt en text om att vara i ett annat land.

HÖRA: Vi lyssnar på texterna från böckerna samt när andra i klassrummet pratar. Vi lyssnar på tv/film.

Bedömning

Vi har prov mot slutet av arbetsområdet på kapitel 4-7.

Skrift: Skriva om vistelse i annat land.

Läsa: texter i boken

Höra: Hörövningar samt film/radio från UR.

Tala: Inspelade intervjuer där eleverna intervjuar varandra.

Hur väl du uttrycker dig muntligt (uttal, sammanhang, utvecklat och varierat språk),

Hur väl du förstår talat språk (helhet, detaljer, hur du agerar),

Hur väl du uttrycker dig skriftligt (språklig korrekthet, syfte, utvecklat och varierat språk),

Hur väl du förstår innehållet i texter,

 

Kunskapskrav

Nedan hittar du en matris för kunskapskraven för år 9 som ligger till grund för bedömningen i detta arbetsområde.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M1
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M1
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
  M1  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M1  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
  M1  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M1  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
  M1  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
  M1  E 9

Matriser

M2
Moderna språk år 7-9 lgr 11

Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Lyssna
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Tala
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: