Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema hållbar utveckling, materiens kretslopp ht 2015

Skapad 2015-09-22 12:13 i Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 5 Kemi Teknik

Hållbar utveckling, materiens kretslopp Veckorna 36-41 Lgr sidan 144 .Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Förmåga
 • kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för miljö
 • använda kemins och teknikens begrepp
 • Kunskaper
 • använda några av kemins och teknikens begrepp: kretslopp, atom, molekyl, materia, hållbar utveckling, återvinning, återanvända, återbruk
 • förstå vinsten med återvinning
 • förstå hur vi påverkar miljön genom de val vi gör

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Bedömning - vad och hur

 • Vad
 • kommunicerar och tar ställning i olika val för hållbar utveckling
 • Om du kan förklara någon teknisk lösning för återvinning
 • Dokumentationen, text, bild och film.
 • Om du använder rätt begrepp

 

 • Hur
 • Lärare bedömer kontinuerligt hur du dokumenterar.och hur aktiv du är i diskussionerna
 • Kamratbedömning och självbedömning på dokumentationen

Kopplingar till läroplan

 • Ke  A 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Ke  A 6
  Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Ke  A 6
  I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
 • Tk  A 6
  Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Undervisning och arbetsformer

 • Undervisning
 • Hållbar utveckling för miljön
 • Begrepp återvinning, återbruk, återanvända, kretslopp, atom, molekyl, materia, brännbart material, icke brännbart material
 • Dokumentation
 • Utställning (skapat nytt)
 • Arbetsformer
 • Filmer
 • Läsa och samtala
 • 4-hörns övning
 • begreppsremsor
 • memorii med olika begrepp
 • Skapa nytt, återbruka (skapande skola vecka 10, 2016)
 • Dokumentation
 • Arbete enskilt och i grupp
 • Kamratbedömning och självbedömning

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: