Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HUSET Åk 5-6

Skapad 2015-09-22 13:17 i Hedemora
Arbetsområdet syftar till att kunna uttrycka sig i skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, Detta gör vi genom att skriva texter och berättelser, bland annat inom arbetsområdet "Huset", där eleverna skriver berättelser om ett hus och de som bor i huset. Vad som händer/drabbar människorna i huset.
Grundskola 5 Svenska

I den här skrivuppgiften kommer du att skriva en berättelse efter en viss struktur. Du kommer att skriva om personer som bor i ett hus och vad som händer dem. Med målande beskrivningar kommer du att skriva en levande berättelse.

Innehåll

Syfte

Eleverna ska utveckla förmågan att skapa texter och uttrycka sig när de skriver, enskilt och tillsammans med andra. Skriva berättelser med en struktur. Öva sig att beskriva personer, miljöer, händelser med målande beskrivningar. Eleverna ska stimuleras att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer, så som att kombinera text med bild. Eleverna ska utveckla förmågan att utvärdera och ge bedömning till sin egen samt till en kamrats text.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Konkretisering av mål/Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Undervisningens innehåll

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser

Sv
Svenska - Huset

Ny nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
-begripligt innehåll
Du behöver stöd med att skriva en berättelse som: -har ett någorlunda begripligt innehåll
Texten behandlar nästan alla punkter på ett begripligt sätt.
Texten behandlar uppgiftens alla punkter på ett relativt tydligt sätt.
Texten behandlar uppgiftens alla punkter på ett tydlig sätt.
Innehåll
-gestaltande beskrivningar
Du behöver stöd med att skriva en berättelse som: -har enkla gestaltande beskrivningar
Den har enkla gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer.
Den har utvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö och/eller personer.
Den har välutvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö och personer.
Innehåll
-uppräknande av händelser
Du behöver stöd med att skriva en berättelse som: -räknar upp händelser
Händelser räknas upp på ett enkelt sätt.
Händelser återges och upplevelser utvecklas.
Händelser återges och upplevelser välutvecklas.
Struktur
-händelseförlopp
 • Sv  E 6
Du behöver stöd med: -att skriva ett händelseförlopp som i huvudsak är sammanhängande och begripligt.
Händelseförloppet är enkelt sammanhängande och begripligt.
Textens händelseförlopp är sammanhängande och utvecklat t ex genom inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering.
Textens händelseförlopp är sammanhängande och välutvecklat t ex genom en väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering.
Struktur
-berättarperspektiv
Du behöver stöd med att skriva så att berättelsen i huvudsak är skriven utifrån samma berättarperspektiv
Berättelsen är i huvudsak skriven utifrån samma berättarperspektiv.
Berättelsen är skriven utifrån samma berättarperspektiv.
Berättelsen är skriven utifrån samma berättarperspektiv.
Struktur
-sambandsord
Du behöver hjälp med att skriva ihop meningarna med sambandsord
Texten är uppbyggd med hjälp av endast och som sambandsord.
Texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men, så att.
Texten är uppbyggd med hjälp av fler och varierande sambandsord, t ex därför, sedan mfl.
Språk
-språklig variation
 • Sv  E 6
Du behöver stöd för att: -ordvalet ska visa viss variation.
Ordvalet uppvisar viss variation.
Ordvalet är förhållandevis varierat.
Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet.
Språk
-språkriktighet
Du behöver stöd för att: -meningsbyggnaden i huvudsak ska fungera
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och relativt varierande.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad.
Språk
-tempus
Du behöver stöd för att: -tempusbruket i huvudsak ska fungera
Tempus används med viss säkerhet.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
-skiljetecken
 • Sv  E 6
Du behöver stöd för att få till meningsbyggnad. Du behöver stöd för att använda grundläggande skrivregler.
Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet.
Skrivregler
-stavning
 • Sv  E 6
Du behöver hjälp med stavningen.
Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Relativt få stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Få stavfel finns.
Estetiska uttryck
Kombinera text och bild
 • Sv  E 6
Du behöver stöd för att få bild och text att hänga ihop.
Bild och text hänger i huvudsak ihop. Få detaljer i bilderna och få kopplingar till texten.
Bild och text hänger ihop på ett ändamålsenligt sätt. Detaljerade bilder som återspeglas i texten.
Bild och text hänger ihop på ett åndamålsenligt och effektivt sätt. Detaljerade bilder som bär upp texten, förstärker situationer och personbeskrivningar.
Utvärdering
Textrespons
 • Sv  E 6
Du behöver stöd för att kunna ge enkel respons till kamrat om dennes text.
Kan ge enkel respons till kamrat om dennes text.
Ger utvecklande respons till kamrat om dennes text.
Ger välutvecklad respons till kamrat om dennes text.
Utvärdering
Du behöver stöd för att ta till dig respons och bearbeta din egen text.
Tar till viss del till dig av responsen angående din egen text.
På ett relativt väl fungerande sätt bearbetar du din egen text efter respons.
På ett väl fungerande sätt bearbetar du din egen text efter respons.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: