👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hola, me llamo Felipe (år 6)

Skapad 2015-09-22 13:51 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
Hälsningsfraser och presentationer. Vi kommer under kommande period arbeta med kap 1 och 2 i läroboken ”Vale 7”.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Hälsningsfraser och presentationer! Vi kommer under kommande period arbeta med kap 1 och 2 i läroboken ”Vale 7”.

Innehåll

Mål att arbeta mot:

Målet med undervisningen är att du på sikt ska utveckla:

 • förmågan att förstå texter eller berättelser i olika sammanhang och kunna svara skriftligt på olika frågor som rör texter eller berättelser på spanska

 • förmågan att förstå talad spanska i olika sammanhang samt kunna svara muntligt på frågor på spanska

 • förmågan att ta till dig grammatiken och tillämpa den när du kommunicerar på spanska 

 • förmågan att uttrycka dig skriftligt och muntligt så att mottagaren förstår

 • förståelsen för din egen språkinlärning och lära dig ta eget ansvar för dina studier

Undervisningens innehåll:

Under denna inledande period kommer vi att utgå från läroboken "Vale 7" och dess kapitel 1 och 2.

Vi arbetar med:

 • läsa och översätta olika texter
 • olika skriftliga och muntliga uppgifter
 • hörförståelse
 • att du ska lära dig presentera dig kort på spanska
 • fråga andra
 • hälsningsfraser
 • talen 1-15
 • veckodagarna
 • lite spansk och latinamerikansk geografi och kultur
 • digitala verktyg
 • spanska frågeord

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris för arbetsområde 1 i spanska år 6 (Vale 7, kap 1 och 2)

----------------->
"Risk för att du inte kommer nå ett godkänt betyg i spanska."
----------------->
----------------->
----------------->
Lyssna och förstå
Hörförståelse och muntlig spanska i klassrummet.
 • M2  4-9
 • M2  E 6
 • M2  E 6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
 • M2  A 6
 • M2  A 6
Du känner igen vissa ord/uttryck men inte tillräckligt för att förstå något av sammanhanget.
Du förstår det mest väsentliga i tydligt tal som baseras på kapitel 1 och 2. Förstår frågor som behandlar kapitel 1 och 2.
Du uppfattar huvudinnehållet när språket från området vi arbetar med talas långsamt och tydligt. Du kan sammanfatta helheten i det du hört.
Du förstår helheten samt vissa detaljer i innehållet från området vi arbetar med när språket talas tydligt. Du kan sammanfatta helhet och detaljer i det du hört.
Läsa och förstå
De olika texter vi arbetar med.
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du känner igen vissa ord/uttryck men har svårt att förstå sammanhanget i texterna i kapitel 1 och 2, trots hjälp av ordlista.
Med hjälp av ordlista förstår du huvudinnehållet i texterna. Du kan svara på enkla frågor om innehållet.
Du har god ordförståelse. Du kan ta till dig större delen av innehållet i texterna, och svarar med enkelhet på frågor om innehållet.
Din ordförståelse är mycket god. Du tillgodogör dig innehållet i texterna och visar förståelse för både helhet och detaljer i texterna.
Skriva
Skriver du själv på spanska och tränar på din stavning?
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du tränar nästan inte alls på att lära dig stava orden vi arbetar med och de du får i veckouppgift. Du har svårt för att skriva ord och enkla fraser från kapitel 1 och 2.
Du kan med viss svårighet stava orden vi arbetar med. Du övar dig även på att stava orden du får i veckouppgift. Du tränar på att skriva ord och enkla fraser från kapitel 1 och 2. Du gör alla skriftliga övningar du får.
Du är noga med att lära dig stava alla orden vi arbetar med och de du får i veckouppgift. Du kan utan större svårighet skriva ord och enkla fraser och meningar.
Du lär dig stava till alla orden vi arbetar med och du är mycket noga med att lära dig stava till orden vi har i veckouppgift. Du är också noga med att se orden i sina sammanhang, dvs. i texter och meningar. Du kan binda samman ord och satser som du lärt dig i kapitel 1 och 2 till enkla och begripliga meningar.
Tala
I klassrummet vid dialogövningar och i interaktion med din lärare och andra elever som tränar spanska.
 • M2  E 6
 • M2  E 6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
 • M2  A 6
 • M2  A 6
Du kan säga några ord på spanska, mest hälsningsfraser som "Hola" och "Buenos días". Du har mycket svårt för att förstå och svara på spanska på något utöver hälsningsfraser.
Du kan med viss svårighet säga några enkla meningar om dig själv. Det går lättare att prata på spanska om du har hjälp av en mall eller stödfrågor.
Du kan med visst stöd av din lärare förhållandevis lätt uttrycka dig muntligt med korta och enkla meningar som innehåller välbekanta ord. Du förstår och visar att du kan agera och svara på spanska utifrån tydliga frågor och instruktioner som din lärare ger dig på spanska.
Du kan kommunicera utifrån arbetsområdet på relativt begriplig spanska. Du kan binda samman ord och satser som du lärt dig till enkla meningar. Du tränar på att använda givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket. Du tränar gärna på att svara muntligt på spanska i klassrummet. Du vågar experimentera med språket och tar till dig muntlig feedback från din lärare vid samtalen på spanska.
PLANERA GENOMFÖRA (betygsätts ej)
Fundera över hur du planerar ditt arbete och hur du arbetar med ämnet. Fundera på om du tar emot hjälp när du behöver och om du vill prova olika studieteknik för att förbättra ditt lärande.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Du behöver mycket stöd för att kunna genomföra arbetsuppgifter, men trots stöd arbetar du inte med ämnet tillräckligt för att utveckla kunskaper i ämnet. Du har svårt för att ta ansvar för den egna språkinlärningen och tar inte emot den handledning och den hjälp du behöver av din lärare.
Du kan och visar att du kan arbeta självständigt kortare stunder. Du kan med viss hjälp använda läroböcker och lexikon. När du behöver ber du om hjälp och tar emot den hjälp din lärare ger dig.
Du kan följa en given lektionsplanering och välja hjälpmedel vid övningar av olika slag. Du tar grundläggande ansvar för ditt arbete och din inlärning och provar gärna olika studieteknik. Du tar ansvar för dig själv och interagerar i klassrummet på ett sätt som gynnar allas inlärning och det gemensamma arbetsklimatet.
Du kommer lätt igång med dina arbetsuppgifter och arbetar självständigt och målinriktat med dem. Du har börjat att fundera över hur du kan förbättra och utveckla din språkinlärning. Du är arbetar gärna med olika studieteknik och lär dig gärna mer om studieteknik.
Veckouppgifter och läxor (betygsätts ej)
Fundera själv på hur du gör dina veckouppgifter och läser dina läxor. Är det något du kan förbättra vad gäller ditt sätt att göra veckouppgifter och läsa läxor? Markera själv var du befinner dig just nu vad gäller ditt arbete med veckouppgifterna:
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Du gör sällan dina veckouppgifter och gör du dem så läser du mest igenom ordlistan några gånger.
Du gör nästan alltid dina veckouppgifter. Du tränar på att stava orden du har i veckouppgift. Du läser och översätter texterna så att du kan dem.
Du gör alltid dina veckouppgifter. Du tränar noggrant på att stava orden du har i veckouppgift. Du läser och översätter alltid texterna så att du kan dem bra. Ibland använder du de digitala verktygen för att förbättra dina kunskaper.
Du gör alltid dina veckouppgifter. Du tränar noggrant på att stava orden du har i veckouppgift och ibland tränar du på att använda orden i egna meningar. Du läser och översätter alltid texterna så att du kan dem mycket bra. Du använder regelbundet de digitala verktygen för att förbättra dina kunskaper.