Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Munmotorsisk träning

Skapad 2015-09-22 16:48 i Knutsbo förskola Ludvika
Vi vill träna barnens uttal genom munmotorisk träning
Förskola
Vi kommer att i grupp träna barnens uttal med hjälp av ramsor och sånger.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Barnen behöver få ett bättre uttal för att göra sig förstådda av vuxna och andra barn.

 

MÅL

Huvudmål utifrån LPFÖ-98

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

METOD

 I mindre grupp c:a 6-8 barn träna munmotorik. Med ramsor och för barnen kända och nya visor och ramsor.

Det sker 2 gånger per vecka på samlingen innan maten tisdagar och torsdagar

Häftet Månadens munmotorik ligger till grund för planeringen och träningen.

Kerstin samlar ihop det övningar och kort till samlingarna.

Barnen får välja sånger/ramsor av det material som vi har samlat.

Vi börjar v 43 och utvärderar v 47.

 

 

DOKUMENTATION

Hur dokumenterar vi?
Vad dokumenterar vi? Koppla till målen.

Vem dokumenterar?

UTVÄRDERING

Vilka strävansmål har täckts in?

Vilka förmågor har barnen utvecklat?

Hur har temaarbetet fungerat?

Vad bör vi tänka på inför nästa planering?  

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: