👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik åk1 vt/18

Skapad 2015-09-22 19:44 i Stora Högaskolan Stenungsund
Grundskola 1 Svenska Geografi SO (år 1-3)
Tema trafik. Under temaarbetet kommer vi att fokusera på trafiksäkerheten knuten till eleverna och deras närmiljö.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning

Vi tar en promenad och en cykeltur med eleverna för att diskutera trafikregler och för att känna igen trafikmärken.
Vi tittar på filmer som handlar om hur man ska bete sig i trafiken.

Vi ska lära oss:
-hur man beter sig på ett säkert sätt i trafiken.
-några trafikmärken
-höger och vänster.
-om reflexer och hur de ska användas.
-hur en säker cykel ser ut.

Bedömning

Vi bedömer:

-din förmåga att tänka kring olika trafiksituationer och uppmärksamma platser som kan vara farliga.

-din förmåga att kunna några vanliga trafikmärken.

-deltar i samtal och diskussion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3