Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillsammans/Quintus avd Rosa

Skapad 2015-09-23 07:09 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Tillsammans med Quintus som verktyg arbetar vi långsiktigt och systematiskt med att utveckla färdigheter hos barnen genom att barnen får arbeta tillsammans, visa respekt för sig själv och andra. Att ta ansvar, fatta positiva och sunda beslut samt visa uppskattning.
Förskola

Vi vill skapa lustfyllda och lärorika möten mellan och med barnen och Quintus. Baserat på barngruppen och deras gemensamma och individuella behov anpassas innehållet och varieras under terminerna.

Innehåll

BAKGRUND

För att stärka våra barns sociala samspel så kommer Quintus att följa med som en röd tråd i vår verksamhet. Syftet med detta är att vi vill att barnen ska lära sig att ha positiva tankar om sina kompisar. Hur man är en snäll kompis

MÅL

  Målet är att barnen ska känna trygghet och tillhörighet i gruppen, lära känna varandra bättre samt att utveckla sitt språk

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi kommer att introducera Quintus på en samling och Quintus kommer sen att vara med oss vid samlingar, utflykter och även vid andra aktiviteter. Vi kommer att prata både med och om Quintus regelbundet.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar genom att fota, observera, sätta upp barnens alster på väggen, använda unikum etc.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING


Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare på vår avdelningsplanering. 

Avsnitt 6

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: