Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7 Ma kap1-2

Skapad 2015-09-23 10:40 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 Matematik

Här får du lära dig grundläggande taluppfattning.

Innehåll

Konkretisering

Eleverna ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat sin förmåga att
• förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
• använda de fyra olika räknesätten på lämpliga sätt
• arbeta med avrundning och överslagsräkning
• förstå omvandlingar för vikt och volym och kunna använda detta i rutinberäkningar
• multiplicera och dividera decimaltal med exempelvis 10, 100, 1000
• kunna redogöra för sina slutsatser och beräkningar

Undervisning/arbetssätt

För att eleven ska få utveckla sina förmågor inom detta område kommer vi att ha gemensamma genomgångar, diskussioner samt enskilt arbete. Vi kopplar på ett naturligt sätt det matematiska kunnandet till vardagliga situationer enligt Lgr 11. Vi kommer att avsluta området med ett skriftligt prov.

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande under arbetets gång samt efter provtillfället.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: