Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 Ma kap 3-4 Algebra, Mönster och Geometri

Skapad 2015-09-23 10:58 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Matematik
Algebra handlar om att uttrycka sin matematik med hjälp av bokstäver. Detta är bra att kunna när man ska arbeta med mönster och då matematiskt kunna uttrycka hur mönster ser ut. Algebra är också grunden till att förstå hur ekvationer är uppbyggda.

Geometrisk kroppar finns överallt i vår omgivning. Vad heter de och hur räknar man ut deras area och volym? Det ska du få lära dig mer om i detta avsnittet.

Innehåll

Konkretisering

-Vi ska lära oss vad en variabel är och hur de kan användas när vi arbetar med algebraiska uttryck.

- Vi ska lära oss förenkla olika uttryck.
- Vi ska lära oss använda variabler i uppgifter med uttryck och formler t ex kunna läsa ut vad olika saker står för i en formel, kunna upptäcka ett mönster och därifrån skriva ett uttryck.
- Vi ska lära oss geometriska figurer och hur de liknar/skiljer sig från varandra genom att använda geometrins begrepp.

- Vi ska lära oss avbilda/rita geometriska figurer

- Vi ska lära oss olika metoder för att beräkna area, omkrets och volym.

- Vi ska lära oss att göra enhetsbyten med geometriska enheter

- Vi ska träna på att få en förståelse för hur olika geometriska formler är uppbyggda, t ex formeln för volymen hos en cylinder och en kon.

- Vi ska lära oss olika metoder/strategier för problemlösning i vardagssituationer, t ex veta när det passar att rita figurer, när det är bäst med en prövning, när det passar med en formel?

Undervisning/arbetssätt

Du får lärarledda genomgångar, arbeta enskilt med uppgifter i boken eller stenciler.  Avritning och konstruktion av figurer ingår också i det här området.

Bedömning

Muntlig kommunikationsförmåga bedöms fortlöpande under lektionstid. Problemlösningsförmåga, procedurförmåga och begreppsförmåga bedöms främst i det skriftliga provet som avslutar området.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: