Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa och EU

Skapad 2015-09-23 11:05 i Modersmål Ale Ale
.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Under den här perioden kommer vi att arbeta med EU och Europa. Vi ska bekanta oss med kartan över Europa och EU,samt lära oss namnet på länderna, språken och nationaliteterna.

Innehåll

Syfte

Genom att läsa och lära om Europa och dess folk och länder skapar vi en förståelse för vår egen situation och vår omvärld.Vi kommer att jobba med geografi,befolkning,språk,kultur och samhället.

 

Centrala innehåll

Vi  kommer att läsa texter som handlar om vad EU är för något, hur det är uppbyggt, vilka länder som ingår. Vi kommer att skriva en del och samtala mycket.

 Vi kommer att arbeta med att utveckla den begreppsliga förmågan genom att fokusera på en del ord och begrepp som är viktiga för att kunna beskriva och prata om länder, språk.

 

Tidsperiod

Vi startar upp det här arbetet redan v.8

Uppgifter

 • Prezentacja wybranego kraju Uni europejskiej w power point.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
EU och demokrati

Ännu inte grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Samhällsstrukturer
Kunna förklara hur EU styrs.
Du har ännu inte grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Demokrati
Kunna resonera om vilka demokratiska rättigheter och skyldigheter vi har och om det finns för- och nackdelar med olika sorters beslutsfattande.
Du har ännu inte grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och kan ännu inte visa det genom att föra enkla resonemang.
Du har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra förhållandevis komplexa och relativt väl underbyggda resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra komplexa och väl underbyggda resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Kunna resonera om vad du själv tycker.
Du kan ännu inte värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då till viss del växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med relativt väl utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då till viss del växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då till viss del växla mellan olika perspektiv.
Använda begrepp
Hur du använder begrepp i dina resonemang.
I beskrivningarna kan du ännu inte använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Information och källor
Vilka källor du använt, hur du ser på trovärdigheten.
Du kan ännu inte söka information om samhället och använda källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information om samhället och använder då källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.
Du kan söka information om samhället och använder då källor på ett relativt väl fungerande sätt och med relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.
Du kan söka information om samhället och använder då källor på ett väl fungerande sätt och för väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: