Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 3

Skapad 2015-09-23 16:12 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Här kan du läsa mer om vad vi i år 3 gör i ämnet Idrott och hälsa och varför.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Målet är att eleven ska kunna:

 

 • delta i lekar och spel inomhus och utomhus

 • röra sig till musik

 • använda sig av de grovmotoriska grundformerna så som springa, hoppa, balansera, åla, stödja, krypa och klättra

 • allemansrättens grunder.

 • vara trygg i vatten och påbörja en god simteknik
 • orientera i närmiljön med enkla kartor.

 

Arbetssätt

 

I ämnet Idrott och hälsa i årskurs 3 använder vi oss främst av lekar, spel och danser som medel för att nå målen. Detta gör vi tillsammans i grupper och i par. Exempel på lekar och spel är kull av olika slag, stafetter, regellekar och bollspel. Vi tränar även vår kroppsuppfattning och de motoriska grundformerna (klättra, hoppa, springa, stödja osv) genom redskapsgymnastik. I år 3 ska du även få lära dig att orientera i skolans närmiljö med hjälp enkla kartor samt få kunskap om både teoretisk och praktisk kunskap om allemansrätten. Du kommer även få delta i simundervisning.

Bedömning

Vi arbetar mot kunskapskraven i år 6. Om jag redan nu känner mig osäker på om du kommer nå dessa i år 6 kommer jag kontakta både din mentor och vårdnadshavare.
Hör du inget från mig så är du på god väg mot målen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: