Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktion i trä åk 8

Skapad 2015-09-23 16:15 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Att göra en valfri konstruktion utifrån givna förutsätttningar.
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Konstruktion, vad är det?

Innehåll

Inledning, presentation av område och syfte (mål):

Vad är en konstruktion?
Det är ett föremål som på något sätt är sammanfogat av olika delar till en helhet.
Du bestämmer själv vad det ska bli.
Så det är fritt fram att låta kreativiteten flöda, vill du göra en låda, ett skåp, en pall, en stol, en hylla eller något helt annat?
Du får max använda en bräda med måtten 800x140x19 

 

Centralt i innehåll

Bedömning

Jag kommer att bedöma Din planering(Skiss, ritning,muntliga förklaring) Ditt genomförande ( med vad och hur Du genomför arbetet) och Ditt slutresultat samt Din reflektion som kan ske skriftligt eller muntligt. Ta lite kort under arbetet så har Du hjälp att komma ihåg vad som varit lätt, svårt eller som Du känt att Du lärt Dig.

Undervisning och tillämpningsuppgift

Arbetsgång

Tänka ut vilken typ av konstruktion som skall tillverkas med hjälp av inspirationsmaterial av olika slag.
Jag vill att du jobbar med några 90 gaders vinklar och att du sammanfogar dem med valfri teknik, spik, skruv, träplugg, sinkning. Se videos i bloggen.
Jag vill att Du själv kan komma med förslag på lösninngar hur Du går vidare i arbetet.
Skissa samt göra en ritning med mått angivet.  När skissen är klar rikt och planhyvlar jag fram måtten Du behöver på Din bräda.
Såga, slipa, sammmanfoga samt använda andra lämpliga tekniker. . Jag vill att Du gör Ditt arbete så noggrannt som möjligt och att det blir en personlig prägel på det.

Ytbehandla, eventuellt utsmycka.
Utvärdera det färdiga slöjdföremålet

Mål från kap. 2

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  Sl  A 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 9
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  A 9

Matriser

Sl
Slöjd kunskapsmatris 7-9, Konstruktion.

F
E
D
C
B
A
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklande och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Eleven kan i slöjdarbetet använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan i slöjdarbetet använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan i slöjdarbetet använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Eleven väljer tillvägagångssätt utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter och ger enkla motiveringar till sina val.
Eleven väljer tillvägagångssätt utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets - och miljöaspekter och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Eleven väljer tillvägagångssätt utifrån syftet syftet med slöjdarbetet och kvalitets – och miljöaspekter och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och omprövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven bidrar under arbetsprocessen till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Eleven formulerar och väljer under arbetsprocessen handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Eleven formulerar och väljer under arbetsprocessen handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visa på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklande omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdöme om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med koppling till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklande resonemang med koppling till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremålets uttryck och för då välutvecklade resonemang med koppling till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: