Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alternativa religioner, sekter och kulter

Skapad 2015-09-24 14:28 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 9 Religionskunskap

Innehåll

Vi ska under resten av terminen arbeta med sekter, kulter och alternativa religioner. Vi inleder med att reda ut vad de är, hur de är strukturerade och vilka olika typer det går att finna. Vi lär oss om olika former av ledarskap inom sekter, kulter och alternativa religioner, hur de skapas, deras påverkan på människors liv och hur de olika livsåskådningarna betyder för både individ och samhälle.

Ni kommer att få göra ett eget forskningsarbete om en sekt, kult eller alternativ religion där ni inte bara ska finna fakta utan även hur de påverkar samhälleliga förhållanden. Ni ska även resonera om hur olika livsfrågor kan skildras i olika sammanhang och hur individers identiteter kan formas av olika trossystem och livsåskådningar.

Uppgifter

  • Forskningsuppgift

Matriser

Re
Religionskunskap 7-9

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: