Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3

Skapad 2015-09-24 15:46 i Aspenässkolan Lerum
Den här pedagogiska planeringen beskriver vad vi kommer att arbeta med i matematik under höstterminen i årskurs 3.
Grundskola 3 Matematik
...

Innehåll

Mål för eleven

Genom arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

-läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talen inom helhetsområdet 0 - 1000(förstå positionssystemet).

-jämföra, storleksordna och dela upp tal inom helhetsområdet 0 - 1000

-beskriva mönster i enkla talföljder.

-addera och subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder.

-lösa textuppgifter med addition, subtraktion, multiplikation och division.

-förklara vad de olika räknesätten står för och deras samband med varandra.

-räkna i huvudet med de olika räknesätten när svaren ligger inom heltalsområdet 0-20.

-förstå symmetri och rita ut symmetrilinjer.

-fortsätta och konstruera enkla geometriska mönster.

-uppskatta och mäta längd, tid och volym med nutida och äldre måttenheter.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisning

-Vi arbetar med läroboken Mattedetektiverna.

- Du kommer  att få arbeta med problemlösning i grupp och enskilt.

-Vi har många gemensamma samlingar i klassen där vi samtalar och diskuterar matematik.

-Vi utgår från att matematik handlar om att se mönster och upptäcka samband.

-Du kommer att få många tillfällen att prata matematik och sätta ord på dina tankar om och i matematik.

-Du har möjlighet att använda konkret och laborativt material, matematikspel samt olika program och spel på datorn.

Bedömning

I arbetsområdet bedöms:

-hur du väljer metod för att räkna ut en textuppgift genom att gå igenom de uppgifter du löst/ fråga hur du tänkt.

-hur du använder dig av olika skriftliga räknemetoder genom att gå igenom de uppgifter du löst.

-hur du förstår volymberäkning och uppskattning av volym med dl och liter genom att iaktta när du gör laborationer och gå igenom de uppgifter du har löst.

-hur väl du automatiserat additions- och subtraktionstabellerna 0-20 genom huvudräkning.

-hur väl du automatiserat multiplikationstabellerna 1-5.

-hur du använder dig av och förstår nutida och äldre måttenheter vid längd, volym och tid.

-hur du fortsätter och konstruerar geometriska mönster.

-hur du förstår symmetri och kan rita ut symmetrilinjer.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: