👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att trivas och lära

Skapad 2015-09-24 18:29 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområdet

Du ska få lära dig om skolans regler och hur du kan hjälpa till att skapa trivsel och glädje så att du trivs och lär dig i skolan.

Mål

Att respektera andra människor.
Att hjälpa till att skapa trivsel och glädje på skolan.
Att våga säga vad man tycker.
Att vara rädd om skolan och våra gemensamma saker.

Arbetssätt

Tankekarta – regler hemma – regler i skolan – regler/lagar i samhället.
Samtal/diskussioner om:
- skolans värdegrund,
- skolans regler, skollagen, så fungerar skolans olika råd,
Dramaövningar

Bedömning

Vi kommer att titta på:
-att du aktivt bidrar till ett bra klimat på skolan
-din förmåga att ta hänsyn till andra
-din förmåga att våga uttrycka vad du tänker och känner
-din förmåga att ta ställning
-att du är rädd om vår skola

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3