Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

World's children's prize

Skapad 2015-09-25 10:43 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi jobbar med barnens rättigheter och hur världens barn har det. Eleverna jobbar med tidningen The Globe och vi avslutar arbetsområdet med att välja barnrättshjälte i Måseskär.
Grundskola 5 – 6 Geografi Samhällskunskap Svenska
I tidningen The Globe och på hemsidan kan du lära dig mycket om barn och unga i olika delar av världen. Du får också lära dig om de nominerade kandidaterna och vad de gör för barn och unga i sin del av världen.

Innehåll

Från Lgr 11

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Frågor att fundera på där du kan visa vad du kan och har lärt dig.

Vad kan det bero på att barn växer upp under så olika villkor?

Vad kan du berätta om barnens rättigheter?

 

 

Lektionsplanering

Vad vi gör

                       Var i tiningen eller på nätet

Mänskliga rättigheter och barnens rättigheter

Amnesty har gjort en liten kort film som berättar bra om mänskliga rättigheter och skyldigheter.

 Barnens rättigheter

 

 

 

http://skola.amnesty.se/film/?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified&anp_mid=15273958&anp_rid=418373512

 

 

S 12-13 i The Globe

Visa websidan, titta på någon av filmerna och låt eleverna välja en eller flera texter att läsa från s.4-28

http://worldschildrensprize.org/#73&panel1-6

 

 

 

Eleverna får under perioden 2 läsläxor.


Eleverna redovisar dem genom att återberätta för varandra och skriva en kort sammanfattning.

 

 

 

Eleverna får läsa om en av de nominerade hjältarna. Styr upp så att det är 1/3 av eleverna som läser varje artikel.

Denna läxa förhörs 3 och 3 där eleverna återberättar om ”sin hjälte”.

 

  Den andra läxan blir att läsa om David som dömdes för mordförsök i USA när han var 16år.

Eleverna ska skriva en kort sammanfattning och sedan en egen reflektion s.62-68.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: