Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Hitta Vilse

Skapad 2015-09-25 14:54 i Diamanten Dibber Sverige AB
Förskola
Hitta Vilse är ett koncept för barn som hamnar i en vilse situation. Vilse vill ge barnen redskap för vad dem kan göra om dem någon gång tappas av en vuxen. Vilse skapar detta med hjälp av hitta-mig-lättare-knep. Hitta Vilse ger barnen metoder om hur de kan hantera situationer där rädsla, hunger och kyla kan spelas in. Vi kommer att arbeta med de ”tre gyllne reglerna” som är ”krama ett träd”, ”synas och höras” samt ”hålla värmen”.

Innehåll

BAKGRUND

Vi använder oss av Vilse för att lära barnen hur man kan hantera en vilse situation. Han vill att barnen ska lära sig Hitta-mig-lättare-knep utifall att man blir borttappad av en vuxen under sin vistelse på förskolan. Vilse vill förmedla till barnen hur viktigt det är att stanna på en plats och hålla sig sysselsatt tills man blir hittad av en vuxen eller annan räddningspersonal i vårt samhälle. Vilse vill lära barnen att "stanna på en plats", "hålla värmen" samt "synas och höras". Dessa tre huvudpunkter är för att öka ert barns chanser att bli hittad så snabbt som möjligt.

MÅL

Pedagogens syfte:

Vi vill att barnens kunskaper kring hur man hanterar en vilse situation ska ökas. Vi vill att barnen skall veta att vuxna gör allt för att hitta dem som blivit borttappade. Vi vill att barnen skall känna sig trygga och att skogen är deras vän och därmed kunna leka sig till trygghet i en vilse situation.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi kommer att arbeta med Vilse materialet i början av terminen.

Vi kommer att arbeta utifrån dem tre gyllne reglerna som är "krama ett träd", "hålla värmen" och "synas och höras".

Vi kommer att samtala med barnen om varför Vilse vill förmedla detta till barnen. Varför det är viktigt att stanna på en plats i sökandet av borttappande barn. Vi kommer att läsa sagor, sjunga Vilse sången.

Vi kommer att leka olika lekar som finns kring dem olika reglerna. Så som krama ett träd, hela trädets stormar, stoppleken.

Vi kommer att prata om saker som kan vara bra att ha med sig om man hamnar i en vilse situation. Så som visselpipa, reflex etc. Hur kan man använda dessa saker och varför är de nödvändiga.  

Vi kommer att gå Vilse stigen som finns på olika ställen.

Vi kommer att bygga koja, staket för att hålla värmen, göra olika stopptecken och hänga "konstiga" saker i trädet för att synas.

VI kommer även att fira Vilses födelsedag som är den 14 september då barnen får rita teckningar till Vilse. Vi kommer att utföra aktiviteter både i barnens närmiljö samt på andra platser i den Mobila verksamheten.

Vi kommer att arbeta i mindre grupper och i helgrupp. Vi kommer att använda oss av skogen och naturmaterial. Vi kommer att rita och göra en "hitta Vilse bok"

 

DOKUMENTATION

Vi kommer under arbetets gång att använda oss av olika tekniker gällande dokumentation. Vi kommer att föra samtal med barnen i samlingar. Vi kommer även att använda oss av unikum där vi kommer att tillföra foton samt videoklipp etc.   

Vad dokumenterar vi?

Vi kommer att dokumentera det enskilda barnet och helgrupps aktiviteter.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Hitta Vilse är ett koncept som vi kommer att arbeta med kontinuerligt under terminens gång.

Vi kommer vid flera tillfällen att arbeta med återkoppling med barnen och själva i arbetslaget.  

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: