Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skåne

Skapad 2015-09-27 14:39 i Nydalaskolan Malmö stad
Beräknad tidsåtgång: Vad ska undervisningen innehålla? • Fakta • Färdigheter • Förmågor • Likabehandlingsplanen • Arbetssätt/aktiviteter • Elevernas delaktighet • Redovisningsformer Hur tar vi hänsyn till olika lärstilar (introduktion, material, uppgifter, redovisning)? Hur ska vi bedöma? Vad ska dokumenteras? Hur? Hur ska informationen till elever och föräldrar se ut?
Grundskola 3 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska
Skåne, Skåne vårt böljande landskap. Vi ska lära känna detta underbara landskap genom sagor, sägner, berättelser samt bilder mm.

Innehåll

Förmågor från kursplanen

* samtala

* beskriva

* undersöka

* jämföra

* återge

* söka information

* ställa frågor

* iaktta

* utveckla

 

Bedömning – Läraren vet att du kan när du…

* känner till olika byggnader runt om i Skåne samt kan berätta något om dem.

* känner till Skånes historia och kan berätta kortfattat om den.

* kan berätta om Skånes stads topografi/ geografi.

* kan berätta om vilka berömda personer som kommer ifrån Skåne.

* kan berätta och läsa historier som är förknippade med Skåne.

Matriser

Sv SO SvA
SO åk 1-3 Nydalaskolan

Geografi

Osäker
Säker
Ganska säker
Expert
Var ligger Skåne?
Du kan med hjälp visa och berätta var Skåne ligger i världen, Europa och Norden.
Du kan med viss hjälp visa och berätta var Skåne ligger i världen, Europa och Norden.
Du kan visa och berätta var Skåne ligger i världen, Europa och Norden.
Du kan med stor säkerhet visa och berätta var Skåne ligger i världen, Europa och Norden.
Skånekartan
Du kan med hjälp använda och läsa kartan över Skåne samt visa var i Sverige, Skåne ligger.
Du kan viss hjälp använda och läsa kartan över Skåne samt visa var i Sverige, Skåne ligger.
Du kan använda och läsa kartan över Skåne samt visa var i Sverige, Skåne ligger.
Du kan med stor säkerhet använda och läsa kartan över Skåne samt visa var i Sverige, Skåne ligger.
Städerna i Skåne
Du kan med hjälp peka ut två olika städer i Skåne på den skånska kartan.
Du kan med viss hjälp peka ut tre olika städer i Skåne på den skånska kartan.
Du kan peka ut fem olika städer i Skåne på den skånska kartan.
Du kan med stor säkerhet peka ut åtta olika städer i Skåne på den skånska kartan.
Var städerna ligger
Du kan med hjälp beskriva och förklara varför flest städer ligger utmed kusten.
Du kan med viss hjälp beskriva och förklara varför flest städer ligger utmed kusten.
Du kan beskriva och förklara varför flest städer ligger utmed kusten.
Du kan med stor säkerhet beskriva och förklara varför flest städer ligger utmed kusten.

Osäker
Säker
Ganska säker
Expert
Skånes byggnader/ kulturmärken
Du kan med hjälp berätta om två byggnader/ kulturmärken i Skåne. Du ska även kunna beskriva var de olika berömda byggnaderna/ kulturmärken finns i Skåne.
Du kan med viss hjälp berätta om fyra byggnader/ kulturmärken i Skåne. Du ska även kunna beskriva var de olika berömda byggnaderna/ kulturmärken finns i Skåne.
Du kan berätta om fem byggnader/ kulturmärken i Skåne samt lite historia bakom dem. Du ska även kunna beskriva var de olika berömda byggnaderna/ kulturmärken finns i Skåne.
Du kan med stor säkerhet berätta om sex byggnader/ kulturmärken i Skåne samt lite historia om dem. Du ska även kunna beskriva var de olika berömda byggnaderna/ kulturmärken finns i Skåne.

Historia

Osäker
Säker
Ganska säker
Expert
Skånes historia
Du kan med hjälp berätta om Skånes historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Du kan även då med hjälp göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Du kan med viss hjälp berätta om Skånes historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Du kan även då med viss hjälp göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Du kan berätta om Skånes historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Du kan även då göra utvecklade jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Du kan med stor säkerhet berätta Skåne historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Du kan även då göra väl utvecklade jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Närområdet

Osäker
Säker
Ganska säker
Expert
Hur naturen & miljön påverkar människan
Du kan med hjälp beskriva hur naturen och miljön ser ut i Skåne samt hur den påverkar var människor bor och arbetar.
Du kan med viss hjälp beskriva hur naturen och miljön ser ut i Skåne samt hur den påverkar var människor bor och arbetar.
Du kan beskriva hur naturen och miljön ser ut i Skåne samt hur den påverkar var människor bor och arbetar.
Du kan med stor säkerhet beskriva hur naturen och miljön ser ut i Skåne samt hur den påverkar var människor bor och arbetar.
Människans miljöpåverkan i Skåne
Du kan med hjälp tala om hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Du kan med viss hjälp tala om hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Du kan tala om hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta utvecklade förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Du kan med stor säkerhet tala om hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta väl utvecklade förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Personer som kommer ifrån Skåne
Du kan med hjälp berätta om två personer som kommer ifrån Skåne samt beskriva vad de gör.
Du kan viss hjälp berätta om två personer som kommer ifrån Skåne samt beskriva vad de gör.
Du kan berätta om fyra personer som kommer ifrån Skåne samt beskriva vad de gör.
Du kan med stor säkerhet berätta om sex personer som kommer ifrån Skåne samt beskriva vad de gör.

Skånska saker/ dialekter

Osäker
Säker
Ganska säker
Expert
Typiska skånska saker
Du kan med hjälp tala om två olika saker som förknippas med Skåne t.ex spettkaka.
Du kan med viss hjälp tala om två olika saker som förknippas med Skåne t.ex spettkaka.
Du kan tala om fem olika saker som förknippas med Skåne t.ex spettkaka.
Du kan med hjälp tala om sju olika saker som förknippas med Skåne t.ex spettkaka.
Skånska dialekten
Du kan med hjälp skilja på svenska och skånska samt att du vet att vi i vårt landskap talar en dialekt.
Du kan med viss hjälp skilja på svenska och skånska samt att du vet att vi i vårt landskap talar en dialekt.
Du kan skilja på svenska och skånska samt att du vet att vi i vårt landskap talar en dialekt.
Du kan med stor säkerhet skilja på svenska och skånska samt att du vet att vi i vårt landskap talar en dialekt.

Informationskunskap & omvärldsundersökningar

Osäker
Säker
Ganska säker
Expert
Informationsanvändning
Du kan med hjälp hitta enkel information i olika medier såsom tidningar, data ,böcker mfl. Sedan kunna delge dina klasskamrater genom b.la muntlig redovisning, skrivna berättelser eller samtal samt kunna ge kommentarer, synpunkter samt ställa frågor.
Du kan med viss hjälp hitta enkel information i olika medier såsom tidningar, data ,böcker mfl. Sedan kunna delge dina klasskamrater genom b.la muntlig redovisning, skrivna berättelser eller samtal samt kunna ge kommentarer, synpunkter samt ställa frågor.
Du kan hitta enkel information i olika medier såsom tidningar, data ,böcker mfl. Sedan kunna delge dina klasskamrater genom b.la muntlig redovisning, skrivna berättelser eller samtal samt kunna ge kommentarer, synpunkter samt ställa frågor.
Du kan med stor säkerhet hitta enkel information i olika medier såsom tidningar, data ,böcker mfl. Sedan kunna delge dina klasskamrater genom b.la muntlig redovisning, skrivna berättelser eller samtal samt kunna ge kommentarer, synpunkter samt ställa frågor.
Omvärldsundersökning
Du kan med hjälp göra enkla undersökningar om Skåne, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen.
Du kan med viss hjälp göra enkla undersökningar om Skåne, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen.
Du gör utvecklade undersökningar om Skåne, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen.
Du gör väl utvecklade undersökningar om Skåne, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: