Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utöka ordförrådet med bild- och teckenstöd.

Skapad 2015-09-27 19:14 i Ormkärrskolan Västerås Stad
Grundsärskola 1 – 6 Kommunikation

För att utöka ditt ordförråd och stärka din kommunikation arbetar du med bilder, ord och tecken. Vi väljer bilder dels utifrån ditt intresse och dels utifrån de teman eller arbetsområden vi arbetar kring.

Innehåll

Mål för arbetet med "Utöka ordförrådet med bild- och teckenstöd".

Du kan några nya ord som anknyter till det aktuella temat.

Du kan teckna till orden.

Du berätta till en bild, och använda de nya orden.

 

Kopplingar till läroplan

 • KOM
  Syfte samspela med andra,
 • KOM
  Syfte tolka olika former av kommunikativa uttryck,
 • VEU
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Aktiviteter utifrån det Centrala innehållet

Du får

 • välja en bild inom temat, som du tycker är intressant.
 • själv, eller med stöd formulera en text till bilden.
 • själv eller med stöd skriva texten på dator med talsyntes.
 • öva på att berätta texten, och teckna till.
 • läsa/ berätta texten för klassen, med tecken till.

 

Kopplingar till läroplan

 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • VEU
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Dokumentation och bedömning

Dokumentation görs med foton, sparat arbetsmaterial och lärarens anteckningar. Vi kommer fortlöpande att bedöma din utveckling med stöd av observationer och i samtal kolleger emellan.

 

Matriser

KOM
Utöka ordförrådet med bild- och teckenstöd.

Ny aspekt
Du kan några nya ord som anknyter till det aktuella temat.
Du förstår några nya ord.
Du kan aktivt använda några nya ord.
Ny aspekt
Du kan teckna till orden.
Du kan teckna med stöd.
Du kan teckna självständigt.
Ny aspekt
Du berätta till en bild, och använda de nya orden.
Du deltar i att berätta din text.
Du berättar självständigt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: