👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik ballongbil

Skapad 2015-09-28 08:24 i Sörviks skola Ludvika
Under några veckor kommer vi att göra ritningar samt konstruera olika saker.
Grundskola 3 Teknik
Hur bygger man en ballongbil?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Du ska konstruera en ballongbil.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Du kommer att titta på filmer om uppfinningar och konstruktion.
 • Du kommer att få göra enkla ritningar och sedan försöka konstruera efter dessa ritningar.

 

Vad som kommer att bedömas:

 • Du kan bygga enkla tekniska saker.
 • Du kan komma med förslag som kan leda till en utveckling av konstruktionen.
 • Du kan göra enkla skisser och bilder som visar hur konstruktionen ser ut.
 •  

Hur du får visa vad du kan

 • Du ska rita och konstruera en ballongbil tillsammans med dina kamrater. Den ska kunna röra sig framåt.
 • Du kan hjälpa till att ge förslag på förbättringar som utvecklar ballongbilen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6