Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att vara ny, 6:4

Skapad 2015-09-28 09:11 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Ett tema som handlar om vänskap och utanförskap - baserat på boken "Undret"
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Att vara ny kan innebära att man är nervös. Men det kan också vara ett väldigt bra tillfälle att lära känna nya kompisar. I det här temat ska vi läsa om någon som inte riktigt är som alla andra samt prata, diskutera, skriva och göra olika övningar som innebär att vi reflekterar över hur vi kan underlätta för andra, och oss själva, när vi hamnar i situationer vi inte är bekanta med.

Innehåll

Mål

- Vi ska träna på att läsa och förstå. Hitta information i texten och läsa "mellan raderna". Vi ska också lära oss ett skrivknep som kallas isbergstekniken.

- Vi ska prata om och försöka förstå hur andra människor tänker och känner sig i olika situationer samt hur man kan hjälpa de som är osäkra.

- Att reflektera i tal och skrift.

 

Arbetets innehåll

Vi kommer att läsa, diskutera och besvara frågor angående händelserna i boken.

Vi kommer att arbeta med ordkunskap och träna på ordklasser.

Dramatisera en situation som handlar om: mod, medlidande, döma efter utseendet, stark som vågar. Ni bestämmer er för en situation snabbt i gruppen, dramatiserar den för de andra. De andra får tala om hur man ska göra i stället - dramatisera den goda lösningen.

Vi kommer att gå igenom hur en insändare är uppbyggd. Utifrån detta ska vi sedan skriva egna texter som bygger på händelser i boken.

Skriva - återkoppling/kamratrespons

Slutdiskussion om olika delar av boken. 

 

 

Reflektion

Titta på målen för området och på matrisen. Har du nått målen? Varför/varför inte? Motivera!

Vilken förmåga behöver du jobba vidare med för att ytterligare utvecklas?

Matriser

Sv SvA
Visad kunskap 4-6 Svenska - förmågor att arbeta med under höstterminen i årskurs 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Budskap & upplevelse
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Skriva texter - ett brev
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: