👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi i vår förskola

Skapad 2015-09-28 10:28 i Antistilla förskola Fristående förskolor
Glädje, trygghet och delaktighet
Förskola

Innehåll

Målsättning

 • Trygghet tillsammans med andra barn. Att leka tillsammans och våga säga/visa stopp när man inte vill.
 • Trygghet tillsammans med pedagoger. Att uppleva att pedagoger är behjälpliga och lyssnar.
 • Trygghet i gemensamma rutiner och förhållningssätt på förskolan.
 • Trygghet och kännedom om förskolans miljö och material.

Intention

 • Trygghet
 • Gemenskap
 • Tillit
 • Ansvar

Hur?

 • Trygghetsvandringar
 • Gruppstärkande lekar
 • Namnlekar/sånger
 • Förhållningssätt och rutiner
 • Kompissamlingar
 • Gemensamma aktiviteter, tex skapande, skogen
 • Samtal
 • Introduktion av material och miljö
 • Delta medvetet i barnens lekar, vägleda och inspirera
 • Närvarande och uppmärksamma i barnens lek för att förebygga kränkningar m.m.
 • Barnintervjuer
 • I enlighet med skolan lyfta innebörden i begreppen Respekt, Uppmärksamhet, Tålamod och Ansvar.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016