Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måla med fingerfärg

Skapad 2015-09-28 11:04 i Höjebroskolan Lunds för- och grundskolor
Eleven ska öva på att måla med fingerfärg
Grundsärskola 1 – 9 Estetisk verksamhet
Eleven ska öva på att måla med fingerfärg

Innehåll

Vilket innehålll ska finnas med?

 

Kopplingar till läroplan

 • ES  1-9
  Estetisk framställning Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
 • ES  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.

Vad ska läras/utvecklas?

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,

Hur ska detta läras?

Använda fingerfärg i målarrummet. 1 gång/vecka a 10 min i 4 veckor.

Bedömning/utvärdering

Bedömningen sker utifrån elevens förmåga att:

 • Välja
 • Följa mall med fingerfärg

Dokumentation

 Dokumentationen sker genom Höjebromatrisen och med kommentar nedan

Kopplingar till läroplan

 • ES   9
  Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
 • ES   9
  Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
 • ES   9
  Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
 • ES   9
  Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: