Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1, ht-15

Skapad 2015-09-28 11:48 i Centralskolan Tierp
Planering i matematik
Grundskola 1 Matematik
Med våra tio siffror kan man bygga all världens tal!

Vi tränar på att skriva och att räkna med dem.Vi tränar också på att prata matematik. Vi förklarar för varandra hur man kan räkna. Vi lyssnar på varandras tankar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla dina förmåger genom att:


- skriva siffror och förstå deras innebörd

- koppla antal till siffra

- gå igenom olika sorteringsövningar

- gå igenom klockans heltimme, minutvisare och timvisare


- dela upp tal / talkamraterna 1-10

- använda olika matematiska begrepp (addition, subtraktion, likhetstecken, dubbelt, större än och mindre än)


-  använda matematiska tecken (+ - = > <)

- samtala kring lättare problemlösningar

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

Bedömning - vad och hur

Du visar att du:
-kan skriva siffrorna
-förstår siffrornas innebörd
-kan dela upp talen 1-10
-förstår hur du använder likhetstecknet
-använder addition och subtraktion på rätt sätt
-kan berätta hur du tänkt

Jag bedömer:
-hur du kan forma siffrorna 0-9 och kopplar dem till rätt antal
-hur du delar upp talen 1 - 10

-hur du använder addition och subtraktion
-hur du samtalar och resonerar om hur man kan räkna och tänka matematik
 

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Undervisning och arbetsformer

-Vi har gemensamma genomgångar
-Vi samtalar, lyssnar och diskuterar
-Vi arbetar i matematikboken
-Vi använder konkret material
-Vi gör räknesagor
-Vi har gemensam problemlösning

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: