Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik utomhus

Skapad 2015-09-28 12:40 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Taluppfattning, mönster, mäta och jämföra.
Grundskola F

Innehåll

Koppling till Lgr 11 del 1

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.

Övergripande mål Lgr 11 del 2

Undervisningen:

Konkretisering av mål, dessa kunskaper/färdigheter ska eleverna ges möjlighet att utveckla:

Mätning, sortering, antalsuppfattning och jämförelser

Arbetsformer:

Använda naturföremål för att bygga mönster.

Använda metersnöre och naturföremål för att jämföra och mäta.

Öva antalsuppfattning.

Samarbetsuppgifter.

Mattelekar.

Olika former av tipspromenad.

Samla och sortera.

Dokumentation och utvärdering:

Foto

Barnen dokumenterar på olika sätt.

Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: