Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Studieteknik

Skapad 2015-09-28 14:23 i Sörviks skola Ludvika
Hur ska du göra för att lära på bästa sätt? Vi ska se på program om olika studietekniker för att sedan öva på dessa.
Grundskola 5 Svenska
I detta arbetsområde ska vi jobba med hur man lär sig genom att anteckna, utnyttja rubriker, skriva frågor samt använda sig av nyckelord.Vi ska också öva på att använda nyckelorden i tankekartor. Vi ska även reflektera över motivationens betydelse vid inlärning.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

För att du ska kunna utnyttja tiden i skolan på bästa sätt och lära sig så mycket som möjligt får du nu lära dig studietekniker och knep för att komma ihåg.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att arbeta med övningar, läsa och lyssna. Det är viktigt att delta i diskussionerna för att ta del av andra tankar och idéer.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att sammanfatta olika slags texter och tydliggöra deras budskap.
Din förmåga att sammanställa en fungerande text utifrån dina utvalda nyckelord.
Din förmåga att planera och hålla en muntlig presentation utifrån egna nyckelord.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Hur du får visa vad du kan:

I det dagliga arbetet under lektionerna, genom att genomföra givna uppgifter muntligt och i skrift.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kapitel "Viljan drar halva lasset" och "Tankekartor - bra till mycket" ur Zoom Svenska 5.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Läraren ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,

Matriser

Sv
Studieteknik

A
C
E
På väg mot E
Söka, välja ut och sammanställa
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utveckladebeskrivningar, egna formuleringar och relativt godanvändning av ämnesspecifika ord- och begrepp
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Muntlig redovisning
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: