Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SERIAL

Skapad 2015-09-28 14:53 i Da Vinciskolan Ale
Detta är underlag och planering för ett arbete med åk 9. Det baserar sig på de 6 första avsnitten i podcasten "Serial's" första säsong producerad 2014. Redaktionen på "Serial" undersöker en verklig händelse, i det här fallet ett mord från 1999 där en 17-åring fälldes på väldigt vag bevisning.
Grundskola 7 – 9 Engelska
It's Baltimore, 1999. Hae Min Lee, a popular high-school senior, disappears after school one day. Six weeks later detectives arrest her classmate and ex-boyfriend, Adnan Syed, for her murder. He says he's innocent - though he can't exactly remember what he was doing on that January afternoon. But someone can. A classmate at Woodlawn High School says she knows where Adnan was. The trouble is, she’s nowhere to be found.

Innehåll

Lesson 1: Introduction

We are listening to the first half of episode 1.

https://serialpodcast.org/season-one

If you find it hard to understand or follow when you listen, go to this website and you will find a transcript of the podcast where you can read what they say:

http://genius.com/artists/Serial-podcast

Who's who??!! Here you find the people map:

https://serialpodcast.org/maps/people-map

Take notes about the three most important people (use the template given to you): 

HANDOUT - SERIAL

 

Lesson 2:

We will finish listening to the second part of episode 1.

In your template add more information about the people

Discuss: What do we know so far?

Homework: Listen to episode 2-4

http://serialpodcast.org/

 

Lesson 3:

Discuss: What new/additional information has been disclosed?

Start listening to episode 5

Homework: Listen to episode 5-6 or more!

http://serialpodcast.org/

 

Redovisningsform

The written assignments on Cultural barriers and Who killed Hae Min Lee? are to be handed in here on Unikum.

 You are also to have oral assignments where you need to come prepared.

Lesson 4-6:

Written and oral assignment nr 1:

You are to write an essay (1 A4) on the topic Who killed Hae Min Lee?

After listening to the first 6 episodes of the podcast; who do you think killed Hae Min Lee? Explain why you have come to this conclusion.

During class, we will divide the class into two Groups (bring your finished essay). You will then explain to your classmates the result of your conclusions (you may have the essay in front of you, but try to speak freely)

 

WORDLIST - COURT ROOM PHRASES 

 

Written assignment nr 2: Cultural barriers

You are to write an essay (1-2 A4) on the topic of cultural barriers. In your text you should include the following:

* Hae and Adnan had to keep their relationship hidden from their parents. Why? (Give Hae’s reasons and Adnan’s reasons)

* What do you think had happened if their relationship was revealed?

* Do you think the situation would have ended differently if they had been able to tell their parents about their relationship?

* Do you recognize any part of Hae’s and Adnan’s family issues in your own life?

* Does your family have a saying in who you choose as a girlfriend or boyfriend or friend? Why/why not?

* How do you think it affects young people living a double life as Hae and Adnan did?

 

You don’t have to answer these questions in any particular order, and you may also add other relevant points. Please remember that these are questions that shall be discussed not answered - meaning there is an essay to be written.

 

Discursive and argumentative text – Think about the following:

Aim – to persuade someone, to choose a side and present arguments

Structure – personal point of views, arguments and proofs

Linking words – for the first, second/secondly.. also, because, on the other hand, however

Words for convincing – this/that is obviously incorrect/wrong, it is obviously/without a doubt foolish.

Uppgifter

 • MISSED DISCUSSIONS

 • Written assignment "Who killed Hae Min Lee"

 • Written assignment - Cultural barriers

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: