Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP för franska åk 8 HT 2015

Skapad 2015-09-28 15:11 i Pysslingen Skolor Montessoriskolan Castello Pysslingen
En LPP som passar under höstterminen i årskurs 8. Texterna är tagna från La nouvelle chouette C.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Vi kommer under höstterminen läsa texter och prata om skolan i Frankrike och hur ungdomar lever, om franska förorter och fransktalande områden i Nordafrika. Vi kommer att skriva brev och göra teaterpjäser under lektionstid.

Innehåll

Elevdel

Lgr11

Matriser

M2
Ny bedömningsmatris för franska åk 8

Nivå 1
Nivå 2
Detta är lägstanivån som man måste uppnå för att få minst ett E i betyg i åk 8.
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Förståelse av franska i tal.
Du förstår enbart enstaka ord i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Ny aspekt
Förståelse av franska i skrift.
Du förstår enbart enstaka ord i enkla texter om välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen.
Ny aspekt
Förmåga att tala franska.
Du kan enbart säga enstaka ord om olika ämnesområden.
Du kan berätta muntligt om olika ämnesområden och då formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan berätta muntligt om olika ämnesområden och då formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan berätta muntligt om olika ämnesområden och då formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Ny aspekt
Förmåga att skriva franska.
Du kan enbart skriva enstaka ord om olika ämnesområden.
Du kan skriva om olika ämnesområden och då formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan skriva om olika ämnesområden och då formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan skriva om olika ämnesområden och då formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Ny aspekt
Förmåga att delta i samtal och skriftlig kommunikation.
Du kan ibland eller sällan förstå och svara på enstaka enkla frågor om kända ämnesområden.
Du kan förstå och svara på muntliga och skriftliga frågor och då uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du kan förstå och svara på muntliga och skriftliga frågor och då uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du kan förstå och svara på muntliga och skriftliga frågor och då uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Ny aspekt
Realia.
Du känner till några områden i världen där franska talas.
Du kan även nämna ett par skillnader mellan vardagsliv och kultur i något fransktalande område och i Sverige.
Du kan på mycket enkel franska berätta något om traditioner, kultur och levnadssätt i områden i världen där franska talas. Du försöker på mycket enkel franska jämföra med hur det är i Sverige.
Du kan på enkel franska berätta om traditioner, kultur och levnadssätt i områden i världen där franska talas. Du kan också på enkel franska jämföra med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: