Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 2017-2018 för åk 5

Skapad 2015-09-28 15:26 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Vi jobbar för att eleverna ska använda olika förmågor. Att förstå och tolka, formulera och kommunicera, använda sig av språket, anpassa språket till mottagaren, reflektera över språkets användningområden.
Grundskola 5 Engelska
Engelska språket är modersmål i många länder i världen och det språket som många människor lär sig i skolan. Förmågan att prata engelska är viktig då man reser runt i världen och för att du ska kunna få kontakt med människor från andra delar av världen. Under femman fortsätter vi att läsa och skriva enkla texter, samtala och sjunga på engelska. Vi kommer också att se på film.

Innehåll

Genomförande

Vi läser och översätter engelska texter tillsammans och enskilt.

Gemensamt samtal kring textinnehållet på engelska och svenska

Vi tränar glosor och utökar ordförrådet.

Framställande av egna texter om välbekanta områden.

Vi tittar och lyssnar på olika dramatiseringar för att bl.a. träna hörförståelse.

Grundläggande regler för engelska språket - grammatik.

Vi studerar några av skillnaderna mellan brittisk och amerikansk engelska.

 

Bedömning

Under läsåret bedömer jag under lektionerna hur du kan använda den engelska du kan genom att lyssna på dig när du talar. 

Du får lämna in en del skriftliga uppgifter för att visa hur du kan uttrycka dig på engelska.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: