👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och hälsa

Skapad 2015-09-28 16:10 i Sandvalla skola Hudiksvall
Grundskola 1 Idrott och hälsa NO (år 1-3) Svenska
Vad heter våra kroppsdelar och var finns dom på kroppen?

Vilka är våra sinnen och hur fungerar dom?

Varför måste vi äta?

Kan man strunta i att sova?

Varför måste vi duscha?

Varför har vi idrott i skolan?

Innehåll

Elevdel

Arbetsområdet "Kropp och hälsa" kommer att handla om betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. Vi kommer att arbeta med kroppsdelarna och dess funktion samt våra fem sinnen.

Konkreta mål

 • Du ska lära dig vad dina kroppsdelar heter och var de sitter på kroppen.
 • Du ska få kunskap om vad vi behöver för att må bra.
 • Du ska få lära dig om våra fem sinnen och hur dom fungerar.
    

Bedömning

 • Du ska kunna peka ut och benämna minst 10 kroppsdelar.
 • Du ska kunna berätta om vad vi behöver för att må bra.
 • Du ska kunna namnen på våra fem sinnen och koppla dom till rätt kroppsdel.

Undervisning

Vi kommer att ha gemensamma diskussioner i klassen.

Vi kommer att läsa böcker och titta på bilder och film.

Vi kommer att rita och skriva, enskilt och i grupp.

Vi kommer att göra enkla undersökningar och dokumentera dessa.

Lgr11

Syfte

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3