Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavsinlärning åk 1 2015

Skapad 2015-09-28 19:37 i Edsskolan Östhammar
Bokstavsinlärning för årskurs 1
Grundskola 1 Bild Svenska
Vi jobbar med bokstavsinlärning med stöd av ABCklubbens läromedel . Vi har även Bornholmsmodellen tre gånger i veckan med nivågrupperingar från F -åk 1.

Vi satsar på en bokstav i veckan under läsåret. Ibland gör vi uppehåll en vecka för att "nöta" de bokstäver vi jobbat med lite extra.

Till många av bokstäverna gör vi en bilduppgift där de får träna olika metoder.

Innehåll

TIDSPERIOD

Detta arbete kommer att pågå under hela läsåret 2015/201

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

Kunna alla bokstävernas namn och ljud.

Kunna läsa ord och meningar. Kunna skriva bokstäverna med läslig handstil.

Kunna skriva ord och meningar.

Kunna skriva med mellanrum mellan orden.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.

DETTA SKA BEDÖMAS

Förmågan att forma bokstäverna. Kunnna alfabetet som en ramsa. Förståelsen av sambandet mellan ljud och bokstav. Förmågan att kunna läsa och skriva ord och meningar.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Varje vecka går vi igenom en ny bokstav. Vi läser en saga som handlar om hur trolltuppen berättar om olika djur som han träffar på. Djuret börjar på "veckans bokstav". Vi läser ramsan som finns i Första läseboken som handlar om Tor, Lena , Elin och lump m fl. Vi har gemensam genomgång och under veckan får eleverna arbeta självständigt i arbetsboken "Den magiska kulan".

Vi kommer att träna på:

 • bokstävernas namn och ljud
 • att forma bokstäverna rätt.
 • att skriva ord och meningar läsligt för hand.
 • att skriva ord och meningar på dator och iPad.
 • rim och ramsor
 • fonologisk medvetenhet

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
  Bildanalys Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.

Matriser

Sv Bl
Bokstavsinlärning åk 1 2015-2016

Du behöver träna mer
Du kan
Du kan gå vidare
Jag kan höra rim och jag kan rimma
Jag kan höra var i ordet jag hör ett bestämt bokstavsljud
Jag kan ljuda ihop enkla ord
Jag kan namnet och ljudet på alla bokstäver
Jag kan läsa och förstå en enkel mening
Jag kan läsa en hel bok med många bilder och en enkel text
Jag skriver med läslig handstil
Jag skriver mellanrum mellan orden
Jag skriver meningar och använda stor bokstav och punkt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: