👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 2

Skapad 2015-09-28 20:10 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Svenska har vi varje dag, när vi pratar, läser och skriver. Vi vill att alla barn ska kunna uttrycka sig både i tal och skrift, och känna tillit till sin förmåga.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • läsa anpassade texter flytande med förståelse
 • kunna, våga och vilja uttrycka dig muntligt i olika sammanhang
 • förstå enkla instruktioner som ges till gruppen
 • skriva tydligt så att den som läser förstår
 • skriva tydliga meningar med stor bokstav, mellanrum och punkt
 • skriva berättelser,  faktatexter och andra texttyper
 • återberätta, både skriftligt och muntligt

 

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer din förmåga att

 • lyssna, berätta och återberätta
 • läsa anpassade texter
 • förstå den lästa texten
 • skriva läsligt, med stor bokstav, mellanrum och punkt
 • skriva olika slags texter, t.ex egna berättelser, faktatexter, brev,dikter och bokrecensioner
 • förstå och kunna följa instruktioner

Du visar vad du kan genom att du

 • deltar i samtal
 • återberättar t.ex en saga som du läst eller hört
 • skriver olika slags texter
 • följer instruktioner 
 • samtalar om texter
 • läsa

Undervisning och arbetsformer

 • Vi arbetar både gemensamt och individuellt
 • samtal/diskussioner
 • högläsning
 • fortsatt lästräning, och läsförståelse
 • fortsatt skrivträning, t.ex fri skrivning, faktatexter, reflektion och brev
 • barnen tränas att följa instruktioner
 • läsa och skriva texter på iPAD
 • kamratbedömning/självbedömning
 • parläsning

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3