👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolution - Amerikanska, franska och industriella revolutionen

Skapad 2015-09-29 08:34 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Från och med vecka 41 och fram till jullovet kommer vi fokusera på de stora händelser i världen som har gått till historien som revolutionernas tid. Tidsmässigt kommer vi röra oss mellan 1600-talets början fram till 1900 talets början.
Grundskola 8 Historia
Revolutionernas tid. Under det första momentet under HT-17 kommer vi att fokusera på de stora händelser i världen som har gått till historien som revolutionernas tid. Tidsmässigt kommer vi röra oss mellan 1600-talets början fram till 1900 talets början.

Innehåll

Revolution!

Under det första momentet under HT-17 kommer vi att fokusera på de stora händelser i världen som har gått till historien som revolutionernas tid. Tidsmässigt kommer vi röra oss mellan 1600-talets början fram till 1900 talets början. 

Elevens mål

Du ska:

  • ha kunskaper om amerikanska,  franska och industriella revolutionen.
  • känna till viktiga personer och händelser.
  • veta varför revolutioner inträffade
  • veta hur revolutionen förändrade människors liv och samhället.
  • veta hur människor och deras värderingar påverkades av denna tid.
  • kunna ta del av samtida källor och utöva källkritik.
  • känna till viktiga historiska begrepp.

Se kunskapskraven i historia för E, C och A.

Bedömning

Momentet kommer delas upp i tre delar. 

1. Amerikanska revolutionen

2. Franska revolutionen

3. Industriella revolutionen 

 

Jag bedömer nivån på dina svar, skriftligt och muntligt. 

Så här ska vi arbeta

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta med genomgångar där Du som elev för anteckning.

Vi kommer också att arbeta med Digilär och andra typer av egenstudier.

Examinationsformer kommer vara: prov. textsvar, muntliga svar.

Uppgifter

  • Amerikanska revolutionen

Matriser

Hi
Historia år 7-9

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven för enkla och till viss del under-byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang Förintelsen och andra folkmord. Eleven förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om Förintelsen och andra folkmord. Eleven förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om Förintelsen och andra folkmord. Eleven förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten,migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor. Eleven för enkla och till viss del underbyggda slutsatser om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor. Eleven för välutvecklad resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.