Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent och Sannolikhet

Skapad 2015-09-29 10:57 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Matteborgen Direkt 6a Kap 2
Grundskola 6 Matematik
Nu kommer vi att arbeta med procent och sannolikhetslära. Vi kommer att träna mycket på att växla mellan olika uttryck (bråk, decimaltal och procent) och du ska bli säker på alla olika uttryckssätten. Du ska kunna räkna ut rabatter och vet hur man räknar ut hur mycket en viss procent av någonting är. Du ska också förstå vad sannolikhet är och kunna räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa.

Innehåll

Mål med undervisningen

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om matematiska begrepp samt utvecklar matematikens användning i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang
Eleverna ska utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem samt reflektera över valda strategier och metoder. Eleverna ska även utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska sitationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Det här ska vi göra

- räkna ut hur mycket en viss procent är av någonting.- räkna ut rabatten på en vara- växla mellan bråkform, decimalform och procentform- förklara vad som menas med sannolikhet- räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa Matteord:helhalvfjärdedelfemtedeltiondelhundradelbråkformdecimalformprocentformrabattreasannolikhetchansrisk  

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att:

- förstå positionssystemet av tal i decimalform
-förstå procentsystemet
- kunna räkna ut en varas rabatt- förstå samband mellan olika uttryckssätten bråk, decimal och procent- kunna förklara vad sannolikhet är för något- kunna räkna ut vad sannolikheten att något ska inträffa är- vara delaktiga i samtal och diskussioner på lektionerna
- delta på lektionerna och vara aktiv och arbeta med dina uppgifter
- ta ansvar för din egen utveckling och kunskap genom att bl.a göra läxorna eller ta  hem om du ligger långt efter, 
- visa hur du resonerar för att räkna ut matematiska problem

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma  E 6
  I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser

Ma
Decimaltal 2

Jag känner mig:

osäker
ganska säker
säker
Räkna ut 50% av 500kr
Räkna ut 25 % av 400kr
Räkna ut 75% av 1000kr
Räkna hur många kronor rabatten är på en vara som har 25%, 50% eller 75% REA
Växla mellan olika uttryck ex. 0,25 = 1/4 = 25%
Räkna ut sannolikheten när du kastar en sexsidig tärning.
Förklara vad sannolikhet är för något.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: