Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen!

Skapad 2015-09-29 12:33 i Tvets förskola Orust kommun
Förskola

Vi har valt att arbeta med kroppen. För att barnen visat sig nyfikna på sig själva och varandra och vi vill stärka deras jag uppfattning och empati för andra.

Innehåll

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV

. Vi arbetar med de minsta barnen och vill få dem att känna trygghet hos oss och i sig själva. Vi vill stärka deras självkänsla och visa dem hur man respekterar varandra. Detta vill vi göra genom gemensamma upplevelser, fasta rutiner och nya utmaningar. Vi kommer att följa gruppen och deras behov och förändra arbetet allteftersom.

Våra barn är inne i att lära känna sig själva och varandra och vi vill stötta dem och lyfta dem i detta.

Barnen är mellan 1-2,5 år.

Barnen är intresserade av sig själva. De är nyfikna på varandra och hur vi ser ut. Barnen har visat sig koncentrera sig bäst när vi sjunger, berättar o använder rekvisita. Detta har vi sett när vi filmat barnen och reflekterat tillsammans över detta för att få olika synvinklar.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Beskrivning av arbetssätt - genomförande: Hur jobbar vi?

 

 Efter att ha observerat barnen i olika miljöer och i stort sett gjort färdigt inskolningarna så har vi gjort en grovplanering och en brainstorm på hur vi vill arbeta med detta tema.

Vi har sett att upprepning av samma moment på tex samlingarna har visat sig vara roligast för barnen. Igenkännandet gör dem trýgga och det är då de leker de vi gjort. Vi har en start sång och en avslutningssång och gör på samma sätt med våra kortklossar varje dag. 

Allt eftersom kommer vi sedan att arbeta med olika sånger om kroppen (vi använder oss av sångpåsar,sångkort och lite olika rekvisita som fångar barnen.), ta kort, måla,gips, lera. Vi har introducerat sagan om Ingrid och har en docka som kommer att följa som en röd tråd. Ingrid har också lite olika vänner som kommer på besök. För att Ingrid ska kunna vakna och vara med oss måste vi tända sagoljuset.

Varje vecka har vi gymnastik med miniröris och skogsutflykt så lång vi kan komma iallafall.

Målet vi vill se är att barnen upplevs som positiva både hemma och här på förskolan. Positiva till sig själva, sina kompisar och att de bjuds på spännande utmaningar.

UTVÄRDERING - hur gick det?

Beskriv hur ni tänker utvärdera mot målen i den pedagogiska planeringen.

Kom ihåg att ta med barnen och föräldrarna i arbetet

Koppla detta till målen ni satte upp och utvärdera utifrån dem.

Verktyg som går att använda är

 • dokumentation,
 • observation,
 • reflektionssamtal med barnen,
 • pedagogisk dokumentation m.m

Kom ihåg att göra barnen delaktiga.

 

 

UTVECKLING

Vi kommer att dokumentera i barnens lärlogg. Vi kommer att reflektera tillsammans i arbetslaget hur vi ska utveckla vårat arbete med gruppen. Titta på utvärderingen och se var behovet ligger. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: