Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg On se débrouille

Skapad 2015-09-29 13:22 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Planering till Français formidable 3 kap 4
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Vad gör du när du vill säga något men saknar ordet? Du kan naturligtvis slå upp det i ett lexikon, men oftast har du inte tid eller möjlighet till det i ett samtal. Nu ska du lära dig hur man kan lösa det problemet ändå.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att använda språkliga strategier för att göra dig förstådd i tal.

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Arbetets innehåll

Du kommer att lära dig:

 • ord för form, material och användningsområde
 • ställa frågor när du inte förstår
 • förklara vad du menar när du inte kan det exakta ordet på franska
 • göra  omskrivningar för att göra dig förstådd.
 • objektspronomen

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Arbetssätt

Vi arbetar med Français Formidable 3:

Textboken

-       Bildordlistan s. 18-19, spår 26, 27, 28

-       Tu as quel objet?  s.21, spår 30

-       Vitrine B s. 16-17 - Objektspronomen

 

Arbetsboken

-       Samtliga övningar s. 32-37  -ord/text

-       Samtliga övningar s. 25-31 –grammatik

Visa din kunskap - Bedömning

·      Aktivt lektionsarbete med kommentarer

·      Beskriva muntligt ett föremål för klassen/gruppen - Jag bedömer i första hand dina dina strategier då med hjälp av matrisen nedan.

·      Göra förhör på ord och grammatik

Reflektion

Hur mycket franska talar du på lektionen? Hur ska du göra för att öka den mängden? På vilket sätt kan innehållet i detta arbetsområde hjälpa till?

Matriser

M2
Kopia av NF Kunskapstabell Moderna språk 7-9

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: