Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt intresse - redovisa muntligt

Skapad 2015-09-29 16:47 i Apalbyskolan Västerås Stad
Eleverna kommer att utveckla sin förmåga att redovisa muntligt för andra. De får berätta om ett intresse. De förbereder sin redovisning genom att göra en tankekarta.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vad är du intresserad av? Vad gör du på din fritid? I det här arbetsområdet kommer du att få berätta om ett av dina intressen genom att göra en muntlig redovisning! Ni kommer att ha två veckor på er att förbereda detta (v 38-39). Under v 40 kommer alla att hålla sina presentationer.

Innehåll

Syfte

Du kommer att utveckla din förmåga att:

 • redovisa inför andra
 • anpassa ditt språk så att andra förstår 

Du kommer att arbeta med att:

 • förbereda din redovisning genom att göra en tankekarta
 • göra en struktur med inledning, innehåll och avslutning
 • beskriva ett av dina intressen så att andra förstår
 • prata inför andra i 2-3 minuter
 • hålla dig till ämnet 

Bedömning

Din förmåga att redovisa om ett intresse så att andra förstår genom att:

 • Innehåll: hålla dig till ämnet
 • Struktur: inledning, innehåll och avslutning
 • Språk: anpassa till uppgiften och de som lyssnar
 • Kommunikation: titta upp, tala tydligt, visa engagemang, kroppsspråk/gester

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Muntlig framställning

Muntlig redovisning i år 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll / Fakta
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga presentationer. Publiken fick till viss del nya kunskaper.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga presentationer. Publiken fick flera nya kunskaper.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga presentationer. Publiken fick flera nya kunskaper om ämnet.
Upplägg
Redovisningens upplägg - början, huvuddel och avslutning.
Ditt tal innehöll en i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Ditt tal innehöll en relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Ditt tal innehöll en väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Presentation: muntligt
Har tränat ordentligt på redovisningen och klarar att tala fritt om ämnet (med ev. stödord).
Du läste innantill men tittade upp då och då.
Du talade relativt fritt om ämnet men använde stödord/text till hjälp. Du tittade upp ofta.
Du talade fritt om ämnet. Du hade tydlig ögonkontakt med åhörarna.
Presentation: kroppen
Kroppsspråk Presentationsteknik
Du var vänd mot publiken under delar av presentationen.
Du var vänd mot publiken under den största delen av presentationen.
Du skapade kontakt med publiken genom att vara vänd mot denna och visade en engagerad kroppshållning.
Talets tydlighet
Talar lagom högt och tydligt
Du talade lagom högt men ibland otydligt och mumlande.
Du talade lagom högt och för det mesta tydligt.
Du talade lagom högt och väldigt tydligt.
Talhastighet
Anpassar talets hastighet efter ämnet och åhörarna och vågar pausa när det behövs.
Du talade snabbt men det gick ändå att hänga med. Du pausade sällan.
Du höll ditt tal i lagom hastighet så att åhörarna hängde med. Du gjorde få pauser.
Du höll ditt tal i bra hastighet och kunde variera dig beroende på vad du talade om. Du vågade pausa för att tex. understryka något.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: