Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3 lå 2020/2021

Skapad 2015-09-29 18:57 i Pepparedsskolan Mölndals Stad
Lpp åk 3 - Forntiden
Grundskola 3 Svenska Musik Bild Historia
Vad var det som egentligen hände efter att dinosaurierna dött ut på vår jord? Jo, det blev ett antal istider då växter, djur och människan fick anpassa sig efter dessa. Så småningom blev det varmare och betingelserna för allt levande förändrades. Då kunde människan följa efter djuren upp till Norden. Vi ska följa spåren efter dem i ett antal veckor under höstterminen. Följer ni med?

Innehåll

Forntiden

 Målet med undervisningen är att du ska:

 • lära dig om hur människans sätt att leva utvecklades under forntiden.
 • få upptäcka och se spår i naturen från forntiden.
 • få jämföra hur livet var då och hur det är nu.
 • få lära dig några olika berättelser från nordisk mytologi.

 

Det här ska vi göra:

 • Läsa faktatexter i böcker och på nätet.
 • Skriva egna faktatexter.
 • Måla forntida djur mm.
 • Leta efter minnen från forntiden i naturen och kanske fotografera dem.
 • Se på film.
 • Gå på museum (hoppas vi....)
 • Sjunga sånger om forntiden.
 • Lyssna på berättelser och myter från forntiden.

  

 Detta ska bedömas:

 Din förmåga att:

 •  känna igen några spår från istiden som format vårt landskap.
 •  beskriva hur människan levde under forntiden (till exempel vad man åt, hur man bodde och vilka material man använde).
 • använda olika tidsbegrepp såsom dåtid, nutid och framtid.
 • samtala om berättelser och olika myter.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Hi  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  Hi  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: