Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra världskriget HT 16

Skapad 2015-09-30 11:24 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Historia
...

Innehåll

Dessa mål jobbar mot:

Genom undervisningen ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att...

  • tolka olika tidsperioder, händelser och gestalter.
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som vi använder för att skapa historia.
  • reflektera över hur man använder historia i olika sammanhang.
  • använda historiska begrepp.

Detta kommer vi att arbeta med:

  • Andra världskrigets orsaker och följder. 
  • Europas dominans i världen före och under andra världskriget och hur den förändrades. 
  • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och andra delar av världen.
  • Förtryck, folkfördrivningar och folkmord och människors upplevelser av t ex kolonialism och rasism och i synnerhet Förintelsen. 


Matriser

Hi
Andra världskriget

E
C
A
Tidsperioder
Du har grundläggande kunskaper om andra världskriget och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av andra världskriget.
Du har goda kunskaper om andra världskriget och utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av andra världskriget.
Du har mycket goda kunskaper om andra världskriget och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av andra världskriget.
Villkor och värderingar
Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Utvecklingslinjer
Du har en historisk överblick och kan beskriva enkla samband mellan olika tidsperioder. T ex hur första och andra världskriget hör ihop.
Du har en historisk överblick och kan beskriva förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. T ex hur första och andra världskriget hör ihop.
Du har en historisk överblick och kan beskriva komplexa samband mellan olika tidsperioder. T ex hur första och andra världskriget hör ihop.
Historiska begrepp
Du kan använda andra världskrigets ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda andra världskrigets ord och begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda andra världskrigets ord och begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: