Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humlan Ht 2015, Naturvetenskap-Miljö

Skapad 2015-09-30 11:50 i Pysslingen Förskolor Smörblomman Pysslingen
Förskola
Under höstterminen kommer barnen att få komma ut i förskolans närmiljö för att kunna utveckla sin förståelse för natur, djur och miljö. Vår strävan är att utveckla deras förmåga att utforska och reflektera.

Innehåll

Mål

Barnen ska ges möjlighet att utforska natur, miljö och djur i vår närmiljö.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Syfte

Att barnen ska få reflektera och utforska i naturen.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,

Metod

Vi går till olika platser i vårt närområde i mindre grupper.

Vi fångar upp det som intresserar barnen och visar på vad som finns på de olika platserna i naturen.

Pedagogerna samtalar med barnen om respekten för vår natur och djur.

Pedagogerna samtalar med barnen om återvinning och vi sorterar vårt material som vi sedan går med till närbelägen miljöstation.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: