Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sopor och källsortering

Skapad 2015-09-30 12:54 i Jutarumsskolan Halmstad
Grundskola 3 NO (år 1-3) Teknik
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig vad som händer med alla sopor som vi slänger. Du kommer att få lära dig mer om källsortering och hållbar utveckling.

Innehåll

Syftet med undervisningen är att du ska:

 • kunna beskriva vad några föremål är tillverkade av och hur de kan sorteras. 
 • kunna samtala kring syftet med att källsortera.
 • kunna samtala kring syftet med återvinning.

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Fysik använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • NO
  Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO
  Syfte - Kemi använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

Arbetsgång

Vi kommer att:

 • Besök på Återvinningscentralen
 • Titta på film om sophantering och källsortering
 • Samtala om hur vi kan påverka miljön
 • Samtala om positiva och negativa effekter av sopsortering
 • Vi kommer att ha en utställning med "sopkonst"

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • beskriva vad några föremål är tillverkade av och hur de kan sorteras.
 • diskutera hur vi människor kan påverka vår miljö positivt och negativt med källsortering.
 • göra en enkel skiss som du sedan utgår ifrån när du bygger ditt konstverk.

Bedömningen kommer jag att göra vid:

 • Samtal och diskussioner om hur vi sorterar våra sopor utifrån vad de är tillverkade av.
 • Samtal om hur vi kan påverka vår miljö och vår sophantering.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • NO   3
  Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
 • NO   3
  Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: