Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO

Skapad 2015-09-30 13:31 i Pepparedsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 SO (år 1-3)
...

Innehåll

SO

Du kommer att få:

 • veta hur ett möte, t ex ett klassråd fungerar
 • arbeta med värdegrund
 • arbeta med våra högtider
 • göra studiebesök
 • jobba med historia och livet förr och n
 • lära dig om din familj och släkt
 • veta hur du blir trygg i trafiken
 • lära dig om återvinning och återbruk
 • lära dig om olika religioners berättelser

Arbetssätt......

Du kommer att:

 •  delta i klassråd/elevråd
 • göra värdegrundsövningar för att jobba med vilka regler och normer vi har i samhället samt i skolan
 • få kunskap om några högtider och berättelser inom religioner
 • intervjua en äldre person och göra ett släkttråd
 • prata om hur det är att bo på olika platser i världen
 • samtala kring bilderna i trafikkalendern
 • lyssna till berättelser om livet förr och nu
 • lära dig om sopsortering och återbruk

Syfte och centralt innehåll från LGR 11 om det valda ämnesområdet.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Bedömning mot kunskapskraven i åk 3

Genom att resonera och vara med i diskussioner visar du din kunskap.

Din lärare observerar och kontrollerar att du har kunskap om ämnet.

Aktivt kunna lyssna till andra människors berättelser.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: