Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik-konstruktion och utveckling över tid

Skapad 2015-09-30 13:54 i Hertingsskolan Falkenberg
Grundskola 5 Teknik
Eleverna får i arbetet kring glasögon och broar diskutera och jämföra olika konstruktioner, material och hur detta har utvecklats över tid.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer få utveckla kunskaper och förmågor så att du kan

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • använda teknikområdets ord, begrepp och uttrycksformer


Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma:

 • din förmåga att muntligt/skriftligt förklara historik, utveckling och betydelsen för människan över tid
 • din förmåga att göra jämförelser och berätta om likheter/skillnader och motivera dina val
 • din förmåga att göra en idéskiss och efter respons eventuellt utveckla din idé och göra förbättringar
 • din förmåga att använda aktuella ord och begrepp

Bedömningen görs i samband med:

 • skriftliga arbeten
 • samtal och diskussioner
 • genom praktiska momen


Kopplingar till läroplan

 • Tk  A 6
  Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
 • Tk  A 6
  Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
 • Tk  A 6
  Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • samtala och diskutera i grupp
 • se på film
 • läsa olika sorters texter
 • "från en egen idéskiss som sedan ska bli verklighet" enskilt göra glasögon till en egen vald målgrupp samt i grupp bygga en bro med viss hållfasthet
 • redovisa t.ex. historiken och dess utveckling och göra jämförelser (likheter/skillnader) mellan olika tekniker muntligt, skriftligt och med bilder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: