Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tunnelteknik

Skapad 2015-09-30 14:00 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola F Teknik
Har du tunnelseende?

Ett arbete i förskoleklass under HT 2015.

Innehåll

Syfte

Du ska få lära dig:

- om järnvägens historia
- att kunna  samtala om järnvägens för- och nackdelar
- att använda ord och begrepp som tex  räls, signal, kontaktledning, bom, station, frakta, gods, godståg, persontåg, lastbil, båt, friktion, kraft
- vad ett tekniskt system kan vara
- värdera vad olika teknikval(tex buss, bil eller tåg) innebär för dig själv och miljön 

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Undervisning, för att nå målen kan du:

Vi kommer i undervisningen att:
- besöka tunnelutställningen
- se film om järnvägen
- träna samarbete genom olika parövningar
- diskutera
- rita bilder

Mål och bedömning

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: