👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Lag och rätt

Skapad 2015-09-30 15:26 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Det här området kommer att handla om vilka lagar och normer som gäller i vårat samhälle och hur det svenska rättssystemet är utformat. Vi kommer att se filmer, arbeta med läroboken och ha diskussioner i ämnet.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll (ur läroplanen)

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9.

 • demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.

 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattningen och lagstiftningen påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Konkretisering av mål

Kopplingar till läroplan

Målet med undervisningen är att du ska

 • känna till rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet.

 • känna till hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra.

 • ha kunskap om kriminalitet,våld och organiserad brottslighet.

 • känna till kriminalvårdens uppgifter och brottsoffrens situation.

 • ha kunskap om demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen

 

Arbetssätt

Genomförande

Du kommer att få

 • få lyssna på genomgångar.

 • arbeta med instuderingsfrågor.

 • se filmer i ämnet

 • diskussioner

Redovisning

Du visar dina kunskaper

 • genom att vara aktiv på lektionerna

 • vid ett prov

Bedömning

Det som bedöms är

 • dina kunskaper om rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet.

 • din kunskaper om hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra.

 • dina kunskaper om kriminalitet, våld och organiserad brottslighet.

 • dina kunskaper om kriminalvårdens uppgifter och brottsoffrens situation.

 • dina kunskaper om de demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i ett demokratiskt samhälle.

Matriser

Sh
Faluns mall för Pedagogiska Planeringar

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1