Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test av gemensam LPP

Skapad 2015-09-30 15:51 i Sinntorpsskolan F-3 Mölndals Stad
Du kommer bli uppmärksammad på olika kulturer och mänskliga rättigheter.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
I Sverige har vi demokrati. Vad innebär det för oss? På vilka sätt kan vi vara med och påverka? Vi jämför hur det är på andra ställen?

Innehåll

MÅL OCH RIKTLINJER (kopplingar till läroplanens andra del)

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

SYFTE (förmågor eleverna ges möjlighet att utveckla)

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

CENTRALT INNEHÅLL (anger vad som behandlas i undervisningen)

Vi kommer prata om skillnader och likheter mellan att leva i Sverige och andra länder. Vi kopplar till mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

ARBETSSÄTT (arbetsformer vi använder)

Vi kommer arbeta tillsammans hela årskursen och bland annat se på film, träffa nya människor, sjunga, måla och diskutera.

KUNSKAPSKRAV (anger vilka delar av kunskapskraven vi arbetar mot)

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

BEDÖMNING (hur eleverna får visa sina kunskaper)

Du kommer få möjlighet att samtala och genom bild och text visa att du känner till de mänskliga rättigheterna.

Vi kommer bedöma din förmåga genom att du ska få spela ett rollspel där du får visa att du förstår några mänskliga rättigheter

UTVÄRDERING/REFLEKTION (hur elever utvärderar undervisning och egen insats)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: