👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyrik åk 8 ht 2015

Skapad 2015-09-30 17:20 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Ett lyrikuppdrag i fyra delar, där du samtalar om, läser och skriver om lyrik som tidigare skapats samt publicerar din egen lyrik.
Grundskola 8 Svenska
I detta avsnitt skall du få läsa, lyssna, tolka och analysera olika slags lyrik, men även skapa själv med webbverktyget Animoto. God spis!

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Uppgiften i arbetsområdet består av fyra delar:

  • Att tyst och högt läsa samt förstå olika typer av lyrik, samtida och äldre, som ingår i undervisningen, t ex Boye, Fröding, Ferlin, Bellman, Lugn, Hansson, Lenngren

  • Att samtala och diskutera lyrik i grupp utifrån exempelvis innehåll, form, budskap och språk.

  • Att skriva en diktanalys om en valfri dikt eller låttext, där innehåll, form, språk och budskap behandlas i löpande text och den personliga åsikten framträder.

  • Att skriva minst en egen dikt som presenteras i webbverktyget Animoto.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

  • hur god läsförståelse du har

  • hur väl du kan samtala och diskutera kring lyrik; innehåll, form, språk och budskap

  • hur väl du kan skriva en diktanalys om en dikts eller låttexts innehåll, form, språk och budskap

  • hur väl du kan skriva en dikt när det gäller uppbyggnad, innehåll, form och språk

  • hur väl du kan kombinera din dikt med estetiska uttryck och medier, t ex bilder, filmer och musik

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi arbetar med lyrik v 38-46. Se fullständig planering på 7-9ans sites.

Deadlines: fre 23 okt, lämna in diktanalys, I:a versionen.
                  tis el ons 10-11 nov - visa egen dikt i Animoto
                  fre 13 nov - lämna in II:a version av diktanalys

Lägg upp din diktanalys på google docs. Döp dokumentet till "Diktanalys ht 2015" + ditt namn. Lämna in din egen dikt i Animoto genom att skicka mig länken till din färdiga diktfilm.

Matriser

Sv
Lyrik

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
… läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Lyrik, dramatik, sagor och myter.
Läsförståelse av dikt
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
... formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen (lyrik) genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen (lyrik) genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen (lyrik) genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
… läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
Analys av lyrik, (muntligt och skriftligt)
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk (lyrik).
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk (lyrik).
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk (lyrik).
... formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Skriva diktanalys
Du kan skriva olika slags texter (diktanalys) med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter (diktanalys) med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter (diktanalys) med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
… utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter
Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Kamratrespons på diktanalys
Dessutom kan du ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan du ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan du ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
… anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Egen dikt, dramaturgi
De berättande texter (lyrik) du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter (lyrik) du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter (lyrik) du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
... uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.
Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter.
Egen dikt, budskap levandegörs genom estetiskt uttryck och medier
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.